Χριστιανική διαχείριση, δέκατα, προσφορές

Περισσότερο από κάθε τι άλλο το να ζούμε χριστιανική ζωή σημαίνει να παραδοθούμε – παράδοση του εαυτού μας και αποδοχή του Χριστού. Καθώς βλέπουμε πώς ο Ιησούς παραδόθηκε και έδωσε τον εαυτό Του για μας, αναφωνούμε: ‘’Τι μπορώ να κάνω για Σένα;’’