Η Ευλογία της Χριστιανικής Διαχείρισης

Ο Θεός μας ανέθεσε το ρόλο του διαχειριστή για δικό μας όφελος, όχι για δικό Του.

Προσωπική Ευλογία. Ένας λόγος που ο Θεός ζητάει από μας συνεχώς να Του αφιερώνουμε όλη τη ζωή μας – χρόνο, ικανότητες, σώμα και υλικά αγαθά – είναι για να μας ωθήσει στην πνευματική αύξηση και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Καθώς έχουμε συναίσθηση ότι τα πάντα ανήκουν στο Θεό και μας επιδαψιλεύει την αδιάλειπτη αγάπη Του, καλλιεργούνται η αγάπη μας και η ευγνωμοσύνη μας.

Η πιστή διαχείριση συμβάλλει επίσης να νικήσουμε την επιθυμία και την ιδιοτέλεια. Η επιθυμία, ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του ανθρώπου, καταδικάζεται στο Δεκάλογο. Ο Ιησούς επίσης είπε: «Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας. Διότι εάν τις έχη περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού» (Λουκά ιβ΄15). Το γεγονός να δίνουμε τακτικά μας βοηθάει να ξεριζώσουμε από τη ζωή μας την επιθυμία και την ιδιοτέλεια.

Η διαχείριση οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας και της αποδοτικότητας. Έχοντας σταυρώσει «την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας» (Γαλ. ε΄24), δε θα χρησιμοποιήσουμε τίποτε για εγωιστική απόλαυση. ‘Οταν οι αρχές της χριστιανικής διαχείρισης έχουν τοποθετηθεί στον έλεγχο της ζωής, η ψυχή φωτίζεται, οι σκοποί καθορίζονται, οι κοινωνικές ευχαριστήσεις περικόπτονται από ανθυγιεινά γνωρίσματα, η επαγγελματική ζωή βρίσκεται κάτω από την επιρροή του χρυσού κανόνα, και η ψυχή νικάει τα πάθη. Αυτές είναι οι άφθονες ευλογίες που ο Θεός εξασφαλίζει σε μια ζωή πίστης και πιστότητας.

Μια βαθιά ικανοποίηση και χαρά προέρχεται από τη βεβαιότητα πως οτιδήποτε επενδύεται για τη σωτηρία εκείνων για τους οποίους Αυτός πέθανε, ο Διδάσκαλος εγγράφει: «Καθ’όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε» (Ματθ. κε΄40). Δεν υπάρχει κάτι τόσο πολύτιμο που να δώσουμε στον Ιησού. Αν Του επιστρέψουμε τα τάλαντα των μέσων που εμπιστεύθηκε στη φύλαξή μας, θα εναποθέσει περισσότερα στα χέρια μας. Κάθε προσπάθεια που κάνουμε για το Χριστό, Αυτός θα την ανταμείψει, και κάθε καθήκον που επιτελούμε στο όνομά Του, θα συμβάλει στη δική μας ευτυχία.

Ευλογία για τους Άλλους. Οι αληθινοί διαχειριστές αποτελούν ευλογία για όλους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επιτελούν την παραίνεση του Απόστολου Παύλου για χριστιανική διαχείριση: «Να αγαθοεργώσι, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να ήναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλόν εις το μέλλον, διά να απολαύσωσι την αιώνιον ζωή» (Α΄Τιμ. ς΄18,19).

Η χριστιανική διαχείριση εμπεριέχει υπηρεσία στους άλλους και προθυμία να μοιράσει οτιδήποτε ο Θεός με τη χάρη Του παραχώρησε, ώστε να ωφεληθεί και κάποιος άλλος. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η ζωή συνίσταται από πόσα χρήματα έχουμε, τους τίτλους που κατέχουμε, τους σπουδαίους ανθρώπους που γνωρίζουμε, το σπίτι και στη γειτονιά όπου κατοικούμε, τη θέση και την επιρροή που νομίζουμε ότι κατέχουμε. Η αληθινή ζωή είναι να γνωρίζουμε το Θεό, να αναπτύξουμε χαρακτηριστικά αγάπης και γενναιοδωρίας όπως Εκείνος, και να δίνουμε ό,τι μπορούμε, κατά το μέτρο της ευημερίας που μας δίνει. Να δίνουμε πραγματικά με το πνεύμα του Χριστού είναι να ζούμε πραγματικά.

Ευλογία στην Εκκλησία. Η υιοθέτηση του βιβλικού σχεδίου χριστιανικής διαχείρισης είναι απαραίτητη για την εκκλησία. Η συνεχής συμμετοχή των μελών της σε προσφορές είναι σαν μια εξάσκηση, με αποτέλεσμα η εκκλησία να γίνει ισχυρή, να μοιράζεται τις ευλογίες που ο Θεός τής έχει επιδαψιλεύσει, και έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη για το έργο του Θεού. Η εκκλησία θα έχει επαρκές απόθεμα για να στηρίξει τη διακονία, να επεκτείνει τη βασιλεία του Θεού στην άμεση γειτνίαση και μέχρι τα πιο απόμακρα μέρη της γης. Πρόθυμα θα αξιοποιήσει το χρόνο, τα τάλαντα και τα μέσα για το Θεό με αγάπη και ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες Του.

Έχοντας υπόψη τη βεβαιότητα του Χριστού ότι θα επιστρέψει όταν το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί «προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη» (Ματθ. κδ΄14), όλοι καλούνται να είναι χριστιανοί διαχειριστές και συνεργάτες Του. Έτσι, η μαρτυρία της εκκλησίας θα είναι μια ισχυρή ευλογία για τον κόσμο, και οι πιστοί διαχειριστές της θα είναι χαρούμενοι καθώς βλέπουν οι ευλογίες του ευαγγελίου να εκτείνονται σε άλλους.