Ο Χριστός ως Διαχειριστής

Η ορθή διαχείριση είναι ανιδιοτελής. Είναι πλήρης παραχώρηση στο Θεό και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Από αγάπη για μας ο Χριστός υπέφερε τη σκληρότητα του σταυρού, και το πιο βαθύ ακόμη πόνο της απόρριψής Του από τους δικούς Του και τον απύθμενο χωρισμό από το Θεό. Σε σύγκριση με αυτό το δώρο, τι είναι δυνατόν ποτέ να δώσουμε; Αυτό είναι ένα δώρο Του, όχι από αυτά που έχει – αν και όλα είναι δικά Του – αλλά του ιδίου του εαυτού Του. Τέτοια είναι η διαχείριση. Ενατενίζοντας στο μέγιστο αυτό δώρο, πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας για να γίνουμε όπως Εκείνος. Αυτό θα μας είναι κίνητρο να γίνουμε φροντιστές της εκκλησίας, φροντιστές και για εκείνους που ανήκουν στην ομάδα των πιστών και για τους έξω. Εφόσον ο Χριστός πέθανε για τον κόσμο, η διαχείριση, στην ευρύτατη έννοιά της, είναι για τον κόσμο.