Τι Είναι Χριστιανική Διαχείριση;

«Δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύ­ματος … και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγοράσθητε διά τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού» (Α΄Κορ. ς΄19,20). Με υψηλό κόστος αγορασθήκαμε, λυτρωθήκαμε. Ανήκουμε στο Θεό. Και μας απαιτεί επειδή μας δημιούργησε. Του ανήκουμε από τη αρχή, επειδή «εν αρχή εποίησεν ο Θεός » (Γέν. α΄1). Η Αγία Γραφή δηλώνει καθαρά: «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και οι κατοικούντες εν αυτή» (Ψαλμ. κδ΄1).

Κατά τη Δημιουργία ο Θεός παραχώρησε από τα υπάρχοντά Του στην ανθρωπότητα, και συνεχίζει να είναι ο αληθινός κάτοχος του κόσμου, των κατοίκων του και όλων των υπαρχόντων του (Ψαλμ. κδ΄1). Στο σταυρό απαίτησε ως ιδικά Του όσα ο άνθρωπος παραχώρησε στο Σατανά κατά την πτώση (Α΄Κορ. ς΄19,20). Τώρα ανέθεσε στο λαό Του να Τον υπηρετεί ως διαχειριστής των υπαρχόντων Του.

Ένας διαχειριστής είναι ένα πρόσωπο «στο οποίο ανατέθηκε η διαχείριση ενός σπιτιού ή ενός κτήματος κάποιου άλλου». Διαχείριση είναι «τα καθήκοντα ή οι υπηρεσίες του διαχειριστή».  Για το Χριστιανό διαχείριση σημαίνει «η ευθύνη του ανθρώπου και η χρήση όσων ο Θεός τού έχει εμπιστευθεί – ζωή, φυσική ύπαρξη, χρόνος, τάλαντα, ικανότητες, υλικά αγαθά, ευκαιρίες να εξυπηρετήσει άλλους, και οι γνώσεις του για την αλήθεια. Οι Χριστιανοί υπηρετούν ως διαχειριστές των αγαθών του Θεού, και βλέπουν τη ζωή σαν μια θεία ευκαιρία να μάθουν να είναι πιστοί διαχειριστές, αποκτώντας έτσι τα προσόντα για ανώτερη διαχείριση στα αιώνια πράγματα της μέλλουσας ζωής.

Σε πλατιά έννοια λοιπόν, η χριστιανική διαχείριση εμπε­ριέ­χει σοφή και ανιδιοτελή χρήση της ζωής.