Ο προφήτης, η προφητεία

Ο προφήτης είναι ένας αγγελιοφόρος του Κυρίου