Ο προφήτης, προφητεία

Ο προφήτης είναι ένας αγγελιοφόρος του Κυρίου