Η Τήρηση του Σαββάτου

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυτήν» (Έξ. κ΄8) σημαίνει ότι πρέπει να θυμόμαστε το Σάββατο ολόκληρη την εβδομάδα και να κάνουμε τις αναγκαίες ετοιμασίες για να το τηρήσουμε κατά τρόπο που ευαρεστεί το Θεό. Πρέπει να προσέξουμε να μη καταναλώνουμε όλες τις ενέργειές μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ώστε να μη μπορούμε να εκπληρώσουμε ό,τι αφορά στη λατρεία του Σαββάτου.

Επειδή το Σάββατο είναι μια ημέρα ειδικής επικοινωνίας με το Θεό, κατά την οποία καλούμαστε χαρούμενα να εορτάσουμε το δημιουργικό και λυτρωτικό έργο Του, είναι σπου­δαίο να αποφύγουμε κάθε τι που τείνει να ελαττώσει την ιερή ατμόσφαιρά του. Η Αγία Γραφή γνωστοποιεί ότι το Σάββατο πρέ­πει να διακόψουμε τις κοσμικές εργασίες (Έξ. κ΄10), αποφεύγοντας κάθε κερδοσκοπική εργασία και όλες τις εμπορικές συναλλαγές (Νεεμ. ιγ΄15-22).

Οφείλουμε να τιμήσουμε το Θεό, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, «μη ακολουθών τας οδούς σου, μηδέ ευρίσκων εν αυτώ το θέλημά σου, μηδέ λαλών τους λόγους σου» (Ησ. νη΄13). Αφιερώνοντας αυτή την ημέρα για δική μας απόλαυση, εμπλεκόμενοι σε κοσμικές υποθέσεις, συζητήσεις και σκέψεις ή επιδιδόμενοι σε αθλήματα, μειώνουμε την επικοινωνία με το Δημιουργό μας και παραβιάζουμε την αγιότητα του Σαββάτου. Το ενδιαφέρον μας για την εντολή του Σαββάτου πρέπει να επεκτείνεται σε όλους που είναι κάτω από τη δικαιοδοσία μας – τα παιδιά, εκείνοι που εργάζονται για μας, ακόμη και οι επισκέπτες μας καθώς και τα ζώα (Έξ. κ΄10), έτσι που και αυτοί να χαίρονται τις ευλογίες του Σαββάτου.

Το Σάββατο αρχίζει με τη δύση του ηλίου την Παρασκευή το απόγευμα και τελειώνει με τη δύση του ηλίου το Σάββατο το απόγευμα (Γέν. α΄5, Μάρκ. α΄32).  Η Αγία Γραφή ονομάζει την ημέρα πριν από το Σάββατο Παρασκευή (Μάρκ. ιε΄42) – μια μέρα ετοιμασίας για το Σάββατο, έτσι που τίποτε να μη μιάνει την αγιότητά του. Εκείνη την ημέρα οι ενασχολούμενοι με το φαγητό της οικογένειας πρέπει να ετοιμάσουν την τρο­φή για το Σάββατο, έτσι που κατά τις ιερές ώρες του να ξεκουρασθούν και αυτά από την εργασία (Έξ. ις΄23, Αρ. ια΄8).

Όταν οι άγιες ώρες του Σαββάτου πλησιάζουν, είναι καλό για τα μέλη της οικογένειας ή για ομάδες πιστών να συγκεντρώνονται ακριβώς πριν τη δύση το απόγευμα της Παρασκευής για να ψάλουν, να προσευχηθούν και να διαβάσουν από το Λόγο του Θεού, προσκαλώντας έτσι το Άγιο Πνεύμα ως ευπρόσδεκτο φιλοξενούμενο. Κατά τον ίδιο τρόπο να σημειωθεί και το κλείσιμό του προς το τέλος του Σαββάτου το απόγευμα, επικαλούμενοι την παρουσία του Θεού και την οδηγία Του στην επερχόμενη εβδομάδα.

Ο Θεός καλεί το λαό Του να κάνει το Σάββατο ημέρα τρυφής (Ησ. νη΄13). Πώς μπορούν να το κάνουν; Μόνο ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που είναι Κύριος του Σαββάτου, μπορούν να ελπίζουν σε μια εμπειρία αληθινής χαράς την οποία ο Θεός τούς δίνει αυτή την ημέρα.

Ο Χριστός κατά τη συνήθειά Του πήγαινε στη συναγωγή το Σάββατο, συμμετείχε στη λειτουργία και έκανε θρησκευτικές διδασκαλίες (Μάρκ. α΄21, γ΄1-4, Λουκά δ΄16-27, ιγ΄10). Αλλά έκανε και περισσότερο από απλή λατρεία. Συναναστρεφόταν τους άλλους (Μάρκ. α΄29-31, Λουκά ιδ΄1), περνούσε τον καιρό του έξω από το σπίτι (Μάρκ. β΄23) και επιδιδόταν σε ιερές πράξεις ελέους. Όπου είχε την ευκαιρία, θεράπευε τους ασθενείς και καταθλιμμένους (Μάρκ. α΄21-31, γ΄1-5, Λουκά ιγ΄10-17, ιδ΄2-4, Ιωάν. ε΄1-15, θ΄1-14).

Όταν δέχθηκε κριτικές για το έργο Του προς ανακούφιση των πασχόντων, ο Χριστός απάντησε: «Συγχωρείται εν τω Σαββάτω να αγαθοποιή τις» (Ματθ. ιβ΄12). Οι θεραπευτικές δραστηριότητές Του ποτέ δεν παραβίαζαν το Σάββατο, ούτε το καταργούσαν. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες έθεσαν τέλος στους βαρείς κανονισμούς που κατέστρεφαν την έννοια του Σαββάτου ως όργανο του Θεού για πνευματική ανανέωση και τρυφή. Η πρόθεση του Θεού ήταν το Σάββατο να είναι για την ανθρωπότητα ένας πνευματικός εμπλουτισμός. Οι δραστηριότητες που ευνοούν την επικοινωνία με το Θεό, είναι κατάλληλες. Εκείνες που μας αποσπούν από αυτή την πρόθεση και δεν αγιάζουν το Σάββατο, είναι ακατάλληλες.

Ο Κύριος του Σαββάτου καλεί όλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά Του. Εκείνοι που δέχονται την κλήση Του, απολαμβάνουν το Σάββατο σαν τρυφή και πνευματική γιορτή – μια πρόγευση του ουρανού. Αποκαλύπτουν ότι το Σάββατο κα­θορίσθηκε από το Θεό για να εμποδίσει πνευματική απογοήτευση. Εβδομάδα με την εβδομάδα η έβδομη ημέρα ενθαρρύνει τη συνείδηση, βεβαιώνοντάς μας ότι παρά τους α­τε­λείς χαρακτήρες μας στεκόμαστε τέλειοι ενώπιον του Χρι­στού. Ό,τι ο Χριστός εκπλήρωσε στο Γολγοθά, υπολογίζεται στον εξιλασμό μας. Εισερχόμαστε στην κατάπαυσή Του.