Προσόντα για το Βάπτισμα

Η Αγία Γραφή συγκρίνει τη σχέση ανάμεσα στο Χριστό και στην εκκλησία Του με το γάμο. Στο γάμο τα δύο μέρη πρέπει να γνωρίζουν καλά τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που αυτός εμπεριέχει. Όσοι επιθυμούν να βαπτισθούν, πρέπει να παρουσιάσουν στη ζωή τους πίστη, μετάνοια, τους καρπούς της μετάνοιας, να έχουν κατανοήσει τη σημασία του βαπτίσματος και τα επακόλουθα της πνευματικής σχέσης. 

Πίστη. Μια αναγκαία προϋπόθεση για το βάπτισμα είναι πίστη στην εξιλαστήρια θυσία του Ιησού ως το μόνο μέσον σωτηρίας για την αμαρτία. Ο Χριστός είπε: «Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή» (Μάρκ ις΄16). Στην αποστολική εκκλησία βαπτίζονταν μόνο εκείνοι που πίστευαν στο ευαγγέλιο (Πράξ. η΄12, 36,37, ιη΄8).

Αφού «η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμ. ι΄17), η διδασκαλία είναι ένα ουσιώδες μέρος της ετοιμασίας του βαπτίσματος. Η μεγάλη εντολή του Χριστού βεβαιώνει τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας διδασκαλίας: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς» (Ματθ. κη΄19,20). Πρέπει να προηγηθεί η διδασκαλία για να γίνει κάποιος μαθητής.

Μετάνοια. Ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Μετανοήσατε, και ας βαπτι­σθή έκαστος υμών» (Πράξ. β΄38). Η διδασκαλία στο Λόγο του Θεού δημιουργεί όχι μόνο πίστη, αλλά μετάνοια και επιστροφή. Οι άνθρωποι ανταποκρινόμενοι στην κλήση του Θεού, βλέπουν την απελπιστική κατάστασή τους, ομολογούν την αμαρτωλότητά τους, υποτάσσονται στο Θεό, μετανοούν για την αμαρτία τους, δέχονται την εξιλέωση του Χριστού και αφιερώνονται σε μια νέα ζωή μαζί Του. Χωρίς επιστροφή δεν μπορούν να εισέλθουν σε μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Μόνο με τη μετάνοια μπορούν να έχουν την εμπειρία του θανάτου ως προς την αμαρτία – αναγκαία προϋπόθεση για το βάπτισμα.

Καρποί της Μετάνοιας. Όσοι επιθυμούν το βάπτισμα, πρέπει να ομολογήσουν πίστη και εμπειρία μετάνοιας. Αλλά όσο δε φέρουν «καρπούς αξίους της μετανοίας» (Ματθ. γ΄8), δε θα ικανοποιήσουν τις βιβλικές απαιτήσεις για το βάπτισμα. Η ζωή τους πρέπει να αποδείξει την προσκόλλησή τους στην αλήθεια όπως ήταν στον Ιησού, και να εκφράσουν την αγάπη τους στο Θεό υπακούοντας στις εντολές Του. Ετοι­μαζόμενοι για το βάπτισμα πρέπει να εγκαταλείψουν τις πλανημένες δοξασίες και συνήθειες. Οι καρποί του Πνεύματος που επιδεικνύονται στη ζωή τους, θα αποκαλύψουν ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα τους και αυτοί μέσα Του. (Ιωάν. ιε΄1-8). Όσο δε δίνουν αυτή την απόδειξη της σχέσης τους με το Χριστό, δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ενωθούν με την εκκλησία. 

Εξέταση των Υποψηφίων. Το να γίνει κανείς μέλος της εκκλησίας σημαίνει να κάνει ένα πνευματικό βήμα. Δεν αρκεί να καταγραφεί το όνομά του στο βιβλίο. Αυτοί που κάνουν το βάπτισμα, είναι υπεύθυνοι να καθορίσουν την ωριμότητα των υποψηφίων για βάπτισμα. Ωφείλουν να εξακριβώσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι κατανόησαν τις αρχές στις οποίες η εκκλησία είναι προσκολλημένη, και ότι δίνουν δείγματα της αναδημιουργίας τους και χαρούμενη εμπειρία με τον Κύριο Ιησού.

Παραταύτα, πρέπει να είναι προσεκτικοί να μη κρίνουν τα κίνητρα εκείνων οι οποίοι θέλουν να βαπτισθούν. Όταν ένα πρόσωπο παρουσιάζεται ως υποψήφιο για να γίνει μέλος της εκκλησίας, πρέπει να εξετάσουμε τους καρπούς της ζωής του, και να αφήσουμε την ευθύνη των κινήτρων του στον ίδιο. 

Μερικοί θάφτηκαν ζωντανοί στα νερά του βαπτίσματος. Το εγώ τους δεν πέθανε. Αυτοί δεν έλαβαν νέα ζωή εν Χριστώ. Όσοι ενώθηκαν με την εκκλησία με τον τρόπο αυτό, έφεραν μαζί τους τα σπέρματα της αδυναμίας και αποστασίας. Η ανόσια επιρροή τους φέρνει σύγχυση μέσα στην εκκλησία και έξω από αυτή, σε σημείο που να διακινδυνεύει η μαρτυρία της εκκλησίας.

Μπορούν να Βαπτίζονται τα Βρέφη και τα Παιδιά; Το βάπτισμα ενσωματώνει τους νεοφύτους στην εκκλησία με το γενικό πλαίσιο η εκ νέου γέννηση. Η επιστροφή τους παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να βαπτισθούν και να γίνουν μέλη της εκκλησίας. Η ενσωμάτωση λαμβάνει χώρα με την αναγέννηση και όχι με τη «γέννηση βρέφους». Γι’αυτό οι πιστοί βαπτίσθηκαν «άνδρες τε και γυναίκες» (Πράξ. η΄12,13,29-38, θ΄17,18, Α΄Κορ. α΄14). Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν έχει επιτραπεί και δεν έχει υποδειχθεί το νηπιοβάπτισμα».

Διαβάστε την ακόλουθη ομολογία: «Μου είναι αδύνατο να αναγνωρίσω στο νηπιοβάπτισμα το βάπτισμα της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Επειδή τα βρέφη και τα μικρά παιδάκια δεν μπορούν να έχουν την εμπειρία της επιστροφής, δεν μπορούν και να βαπτισθούν. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται από την ολότητα της νέας διαθήκης; Και βέβαια όχι! Ο Ιησούς δεν τα εξαιρεί από τη βασιλεία της χάρης. Ο Ίδιος είπε: Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Στη συνέχεια έθεσε τα χέρια Του επάνω τους. (Ματθ. ιθ΄14,15). Οι πιστοί γονείς εκπληρώνουν ένα ζωτικό ρόλο οδηγώντας τα παιδιά τους σε μια σχέση με το Χριστό, η οποία θα τα οδηγήσει προφανώς στο βάπτισμα».

Η θετική ανταπόκριση του Ιησού στις μητέρες που έφερναν τα παιδιά τους σε Αυτόν για να τα ευλογήσει, οδήγησε στη συνήθεια της αφιέρωσης των παιδιών. Για την τελετή αυτή οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία να τα παρουσιάσουν ή να τα αφιερώσουν στο Θεό.

Σε ποια ηλικία ένα άτομο είναι έτοιμο για βάπτισμα; Τα άτομα είναι έτοιμα να βαπτισθούν εάν

1) είναι αρκετά μεγάλα για να κατανοήσουν την έννοια του βαπτίσματος,

2) παραδίδονται στο Χριστό και έχουν μετανοήσει,

3) κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές του Χριστιανισμού και

4) κατανοούν τη σημασία να είναι μέλη της εκκλησίας.

Ένα πρόσωπο θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία του όταν έρχεται σε ηλικία να έχει συναίσθηση και όμως απορρίπτει την επιρροή του Αγίου Πνεύματος.

Επειδή τα άτομα διαφέρουν ως προς την πνευματική ωριμότητα σε δεδομένη ηλικία, μερικά είναι έτοιμα για βάπτισμα σε μικρότερη ηλικία από άλλα. Έτσι, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ελάχιστο όριο ηλικίας για βάπτισμα. Όταν οι γονείς δίνουν τη συγκατάθεσή τους να βαπτισθούν τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία, πρέπει να δεχθούν και την ευθύνη της πνευματικής αύξησης και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα.