Ο Αιώνιος Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα

το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ένα από τα πρόσωπα της τΑγίας Τριάδας, όχι μια απρόσωπη δύναμη