Η Αποστολή του Αγίου Πνεύματος

Το βράδυ της προηγούμενης μέρας του θανάτου του Χριστού, τα λόγια Του για την επικείμενη αναχώρησή Του αναστάτωσαν τους μαθητές. Αμέσως τους βεβαίωσε ότι θα λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα ως προσωπικό αντιπρόσωπό Του. Δε θα έμεναν ορφανοί (Κατά Ιωάννην 14:18).

Η Προέλευση της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος

Όταν ο Χριστός αποκάλυψε την προέλευση της αποστολής του Αγίου Πνεύματος σε ένα χαμένο κόσμο, ανέφερε δύο πηγές.

Πρώτον, αναφέρθηκε στον Πατέρα: «θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο» (Κατά Ιωάννην 14:16, επίσης 15:26 «από τον Πατέρα»). Ονόμασε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος «υπόσχεση του Πατέρα» (Πράξεις Αποστόλων 1:4).

Δεύτερον, ο Χριστός αναφέρθηκε στον εαυτό Του: «Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας» (Κατά Ιωάννην 15:26).

Έτσι, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό.

Η Αποστολή Του στον Κόσμο

Η αποστολή του Αγίου Πνεύματος είναι να «ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, και για δικαιοσύνη, και για κρίση» (Κατά Ιωάννην 16:8).

Πρώτον, το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στην κατανόηση ότι η αμαρτία είναι η στάση εχθρότητας και δυσπιστίας προς των Θεό (Κατά Ιωάννην 16:9).

Δεύτερον, το Πνεύμα παροτρύνει όλους να δεχθούμε τη δικαιοσύνη του Χριστού (Κατά Ιωάννην 16:10) .

Τρίτον, το Άγιο Πνεύμα μας ειδοποιεί για την κρίση (Κατά Ιωάννην 16:11).

Έχει τη δύναμη να παρακινήσει τις σκοτισμένες διάνοιες των ανθρώπων στην ανάγκη της μετάνοιας και επιστροφής.

Έπειτα, όταν έχουμε μετανοήσει, μπορούμε να αναγεννηθούμε με το βάπτισμα «από νερό και Πνεύμα» (Κατά Ιωάννην 3:5). Τότε η ζωή μας είναι νέα επειδή γίναμε ναός του Πνεύματος του Χριστού.

Η Αποστολή Του για τους Πιστούς

Η πλειονότητα των εδαφίων που αφορούν το Άγιο Πνεύμα, αναφέρονται στη σχέση Του με το λαό του Θεού.

Η αγιάζουσα επιρροή Του οδηγεί στην υπακοή (Α’ Πέτρου 1:2), αλλά για την εμπειρία της μόνιμης παρουσίας Του απαιτείται η εκπλήρωση ορισμένων όρων.

Ο απόστολος Πέτρος μας αναφέρει ότι ο Θεός έδωσε το Άγιο Πνεύμα «σε όσους πειθαρχούν σ’ Αυτόν» (Πράξεις Αποστόλων 5:32).

Οι πιστοί προειδοποιούνται να μην αντιστέκονται στο Άγιο Πνεύμα, να μη Το λυπούν και να μη σβήνουν το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή τους (Πράξεις Αποστόλων 7:51, Προς Εφεσίους 4:30, Α’ Προς Θεσσαλονικείς 5:19).

Το Άγιο Πνεύμα Συμπαρίσταται τους πιστούς

Παρουσιάζοντας το Άγιο Πνεύμα, ο Ιησούς Χριστός το ονόμασε «άλλον Παράκλητο» (Κατά Ιωάννην 14:16), που εδώ έχει την έννοια του Μεσολαβητή, του Μεσίτη ή του Συνηγόρου.

Ο μόνος άλλος Παράκλητος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο Συνήγορος ή Μεσολαβητής μας ενώπιον του Πατέρα. «Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε· αν, όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Iησού Xριστό τον Δίκαιο» (Α’ Ιωάννου 2:1).

Φέρει την αλήθεια του Χριστού

Ο Χριστός ονόμασε το Άγιο Πνεύμα το «Πνεύμα της αληθείας» (Κατά Ιωάννην 14:17, 15:26, 16:13).

Οι λειτουργίες Του περιλαμβάνουν: να «δώσει μαρτυρία» για τον Χριστό (Κατά Ιωάννην 15:26, 16:13-14) και να «οδηγήσει σε όλη την αλήθεια» (Κατά Ιωάννην 16:13).

Φέρνει την παρουσία του Χριστού

Λίγο πριν τη σταύρωση ο Ιησούς είπε: «σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ· επειδή, αν δεν αναχωρήσω, ο Παράκλητος δεν θά ‘ρθει σε σας· αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας» (Κατά Ιωάννην 16:7).

Εμποδιζόμενος από την ανθρώπινη φύση, ο Άνθρωπος Ιησούς δεν ήταν πανταχού παρών και γι’αυτό επιβαλλόταν η αναχώρησή Του.

Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος ο Ιησούς μπορούσε να είναι παντού και πάντοτε παρών. Για αυτό το λόγο μπόρεσε να υποσχεθεί ότι δεν θα αφήσει κανένα παιδί Του ορφανό, αλλά διαμέσου του Πνεύματος θα «μένει μαζί σας στον αιώνα», θα «μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας» (Κατά Ιωάννην 14:17, 23).

Καθοδηγεί τις δραστηριότητες της εκκλησίας

Εφόσον το Άγιο Πνεύμα φέρνει την ίδια την παρουσία του Χριστού, είναι ο αληθινός αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη.

Ως το κέντρο εξουσίας σε θέματα πίστης και διδαχής, ο τρόπος με τον οποίον οδηγεί την εκκλησία, βασίζεται πλήρως στην Αγία Γραφή.

Διαβάζοντας της Πράξεις των Αποστόλων παρατηρούμε ότι το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούσε την αποστολική εκκλησία:

  • στο θέματα της διαχείρισης,
  • στην καλύτερη κατανόηση των βουλών του Θεού,
  • στην διατήρηση της ενότητας των πιστών,
  • στο Ευαγγελιστικό έργο,
  • στην επιλογή των ιεραποστόλων.

Εφοδιάζει την εκκλησία με ειδικά χαρίσματα

Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει πλουσιοπάροχα ειδικά χαρίσματα στο λαό του Θεού.

Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης «το Πνεύμα του Κυρίου» ήρθε επάνω σε άτομα, δίνοντας εξαιρετικές δυνάμεις για να οδηγήσουν και να ελευθερώσουν τον Ισραήλ (Κριταί 3:10, 6:34, 11:29 κλπ.), και την ικανότητα να προφητεύουν (Αριθμοί 11:17,25,26, Β’ Σαμουήλ 23:2).

Το Πνεύμα ήρθε επάνω στο Σαούλ και στο Δαβίδ όταν χρίσθηκαν ηγήτορες του λαού του Θεού (Α’ Σαμουήλ 10:6,10, 16:13).

Σε μερικούς ανθρώπους η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος τους έδωσε μοναδικές καλλιτεχνικές επιδεξιότητες (Έξοδος 28:3, 31:3, 35:30-35).

Στην αποστολική εκκλησία ο Χριστός διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έδωσε άφθονα χαρίσματα στην εκκλησία Του.

Το Πνεύμα διένειμε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα στους πιστούς όπως έκρινε κατάλληλο, για να ωφεληθεί ολόκληρη η εκκλησία (Πράξεις Αποστόλων 2:38, Α’ Προς Κορινθίους 12:7-11) και προμήθευσε την ιδιαίτερη δύναμη που ήταν αναγκαία για τη διάδοση του ευαγγελίου στα πέρατα της γης (Πράξεις Αποστόλων 1:8, δείτε επίσης το κεφάλαιο 16).

Γέμισε την καρδιά των πιστών

Η ερώτηση του απόστολου Παύλου στους μαθητές της Εφέσου «λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε;» (Πράξεις Αποστόλων 19:2), είναι κρίσιμη ερώτηση για κάθε πιστό.

Όταν ο απόστολος Παύλος έλαβε αρνητική απάντηση, έθεσε τα χέρια του επάνω στους μαθητές και έλαβαν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Πράξεις Αποστόλων 19:6).

Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι ο έλεγχος της αμαρτίας τον οποίον προκαλεί το Άγιο Πνεύμα και η πλήρωση της ζωής με Άγιο Πνεύμα είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες.

Μιλώντας με τον Νικόδημο στην αρχή της επίγειας διακονίας Του, ο Χριστός τόνισε την αναγκαιότητα της αναγέννησης κάθε πιστού «από νερό και Πνεύμα» (Κατά Ιωάννην 3:5).

Η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος μας μεταβάλλει στην εικόνα του Θεού, συνεχίζοντας το έργο του αγιασμού που άρχισε με την αναγέννηση: «σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαίνισης του Aγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχυσε επάνω μας πλούσια, διαμέσου τού Iησού Xριστού τού Σωτήρα μας» (Προς Τίτον 3: 5,6).

Η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος καθιστά το έργο του ευαγγελίου αδύναμο. Μάθηση, τάλαντα, ευγλωττία, κάθε φυσικό και επίκτητο χάρισμα μπορεί να υπάρχουν, αλλά χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος τίποτα από αυτά δεν θα έρθει ως ανταπόκριση στην αποκάλυψη της αγάπης του Θεού.

Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, επομένως είναι ζωτικό. Όλες οι αλλαγές που ο Ιησούς επιφέρει σε μας, έρχονται με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος

Σήμερα το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την προσοχή μας στο μέγιστο δώρο της αγάπης που ο Θεός πρόσφερε στο πρόσωπο του Υιού Του.

Μας καλεί να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού που αποκαλύφθηκε σε μας διαμέσω της ζωής και της θυσίας του Χριστού.