Το Πνεύμα για το Οποίο Δόθηκε Υπόσχεση

Διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη παρατηρούμε πως το Άγιο Πνεύμα εφοδίαζε ορισμένα άτομα με τις απαραίτητες ικανότητες για να επιτελέσουν ένα ειδικό έργο (Αριθμοί 24:2, Κριταί 6:34, Α’ Σαμουήλ 10:6).

Παρατηρούμε, όμως, και ότι υπάρχουν σχετικά λίγες αναφορές για την παρουσία Του ανάμεσα τους τότε πιστούς ακόλουθους του Θεού.

Σε μια θαυμάσια προφητεία που γράφτηκε μερικούς αιώνες πριν τη γέννηση του Ιησού Χριστού ο Θεός υπόσχεται μια επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος «επάνω σε κάθε σάρκα» (Ιωήλ 2:28) – μια εποχή η οποία θα χαρακτηριζόταν από μια πιο έντονη εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος.

Υπόσχεση του Χριστού

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκάλυψε στους ακόλουθους του ότι «εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό προς μετάνοια· εκείνος, όμως, που έρχεται πίσω από μένα είναι ισχυρότερος από μένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να κρατήσω τα υποδήματα· αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά» (Κατά Ματθαίον 3:11).

Ωστόσο, πουθενά στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται ο Χριστός να βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα.

Ακριβώς λίγες ώρες πριν το θάνατό Του ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του: «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα τής αλήθειας» (Κατά Ιωάννην 14:16,17).

Όσο ο κόσμος παρέμενε στα χέρια του σφετεριστή, η επιφοίτηση της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος έπρεπε να περιμένει. Η υπόσχεση του βαπτίσματος του Πνεύματος πραγματοποιήθηκε στο σταυρό, όπου η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού προς την ανθρωπότητα διέλυσε τα ψέματα περί του χαρακτήρα Του.

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος

Μετά την ανάστασή Του ο Χριστός εμφύσησε το Πνεύμα στους μαθητές Του (Κατά Ιωάννην 20:22). Είπε: «εγώ στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας· και εσείς καθίστε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά» (Κατά Λουκάν 24:49).

Κατά την Πεντηκοστή, πενήντα μέρες μετά το Γολγοθά, η νέα εποχή της Χριστιανοσύνης ξεκίνησε ορμητικά με την παρουσία του Πνεύματος σε όλη την δύναμή της:

«Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία, και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σ’ αυτούς γλώσσες σαν από φωτιά να διαμοιράζονται, και κάθισε επάνω σε κάθε έναν απ’ αυτούς ξεχωριστά. Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα» (Πράξεις Αποστόλων 2:2-4).

Η εκπληκτική αλήθεια είναι ότι ο Κύριος επιθυμεί να διαχύσει το Πνεύμα Του σε όλους εκείνους που ειλικρινά Τον λαχταρούν!