Το Άγιο Πνεύμα είναι Αληθινά Θεός

Το Άγια Πνεύμα δεν είναι μια δύναμη ούτε ένα απλό πρόσωπο, είναι Θεός.

Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία ότι ψευδόμενος στο Άγιο Πνεύμα, «Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό» (Πράξεις Αποστόλων 5:3,4).

Ο Ιησούς Χριστός δίνει τον ορισμό της ασυγχώρητης αμαρτίας ως «βλασφημία κατά του Πνεύματος» λέγοντας:

«Κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους· η βλασφημία, όμως, ενάντια στο Πνεύμα, δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Και όποιος πει έναν λόγο ενάντια στον Yιό τού ανθρώπου, θα του συγχωρεθεί· όποιος, όμως, πει ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο, δεν θα του συγχωρεθεί, ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στον μέλλοντα» (Κατά Ματθαίον 12:31,32).

Αυτό μπορεί να ισχύει και να στέκει λογικά μόνο εάν το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός.