Ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα;

Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πρόσωπο, όχι μια απρόσωπη δύναμη. Δηλώσεις όπως, «εφάνη εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς» (Πράξ. ιε΄28), αποκαλύπτει ότι οι πρώτοι Χριστιανοί αποδέχονταν το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο. Ο Χριστός επίσης μίλησε για το Άγιο Πνεύμα ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο λέγοντας: «Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς» (Ιωάν. ις΄14). Η Αγία Γραφή αναφερόμενη στον Τριαδικό Θεό, περιγράφει το Πνεύμα ως πρόσωπο (Ματθ. κη΄19, Β΄Κορ. ιγ΄14).

Το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικότητα. Αγωνίζεται (Γέν. ς΄3), διδάσκει (Λουκά ιβ΄12), ελέγχει (Ιωάν. ις΄8), κατευθύνει τις υποθέσεις της εκκλησίας (Πράξ. ιγ΄2), βοηθάει και μεσιτεύει (Ρωμ. η΄26), εμπνέει (Β΄Πέτρ. α΄21), και αγιάζει (Α΄Πέτρ. α΄2).  Αυτές οι δραστηριότητες δεν μπορούν να επιτελεσθούν απλώς από μια δύναμη, μια επιρροή ή ιδιότητα του Θεού. Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να τις κάνει.