Ποιος είναι το Άγιο Πνεύμα;

Στην Αγία Γραφή αποκαλύπτεται ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια απρόσωπη δύναμη.

Εκφράσεις όπως: «φάνηκε εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε μας» (Πράξεις Αποστόλων 15:28) αποκαλύπτουν ότι οι πρώτοι Χριστιανοί αποδέχονταν το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο.

Ο Χριστός επίσης μίλησε για το Άγιο Πνεύμα ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο λέγοντας: «Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα το αναγγείλει σε σας» (Κατά Ιωάννην 16:14).

Το Άγιο Πνεύμα είναι μια προσωπικότητα που:

  • αγωνίζεται (Γένεσις 6:3),
  • διδάσκει (Κατά Λουκάν 12:12),
  • ελέγχει (Κατά Ιωάννην 16:8),
  • κατευθύνει τις υποθέσεις της εκκλησίας (Πράξεις Αποστόλων 13:2),
  • βοηθάει και μεσιτεύει (Προς Ρωμαίους 8:26),
  • εμπνέει (Β’ Πέτρου 1:21),
  • αγιάζει (Α’ Πέτρου 1:2).

Αυτές οι δραστηριότητες δεν μπορούν να επιτελεσθούν από μια απλή δύναμη, μια επιρροή ή μια ιδιότητα του Θεού.

Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να τις κάνει.