Θεός ο Υιός

αιώνιος Θεός, έγινε επίσης άνθρωπος, Ιησούς Χριστός