Πνευματικά χαρίσματα και διακονίες

Ο Θεός χορηγεί πλουσιοπάροχα σε όλα τα μέλη της εκκλησίας Του πνευματικά χαρίσματα, τα οποία κάθε μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει με τρυφερή διακονία για το κοινό καλό της εκκλησίας και της ανθρωπότητας.