Ανακάλυψη Πνευματικών Χαρισμάτων.

Τα μέλη για να συμμετέχουν με επιτυχία στην αποστολή της εκκλησίας, πρέπει να κατανοήσουν τα χαρίσματά τους. Τα χαρίσματα λειτουργούν σαν πυξίδα, κατευθύνοντας τον κάτοχο προς την υπηρεσία και τη χαρά της ζωής «εν αφθονία» (Ιωάν. ι΄10). Στην έκταση που «αποφασίζουμε να μην αναγνωρίσουμε ή απλώς να αμελήσουμε να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματά μας, η εκκλησία δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Είναι λιγότερο από ό,τι ο Θεός την ήθελε να είναι.

Η διαδικασία ανακάλυψης των πνευματικών χαρισμάτων μας  πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

Πνευματική Προετοιμασία. Οι απόστολοι προσευχήθηκαν θερμά για να έχουν ευγλωττία ώστε να οδηγήσουν τους αμαρτωλούς στο Χριστό. Παραμέρισαν τις διαφορές και τις επιθυμίες για υπεροχή που υπήρχαν ανάμεσά τους. Ομολογία αμαρτιών και μετάνοια τους έφεραν σε στενότερη επικοινωνία με το Χριστό. Εκείνοι που δέχονται το Χριστό σήμερα, χρειάζονται παρόμοια πείρα για την ετοιμασία του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος.

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένα γεγονός μια για πάντα. Μπορούμε να έχουμε την εμπειρία του κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε να παρακαλούμε τον Κύριο για το βάπτισμα αυτό, επειδή δίνει στην εκκλησία δύναμη να διακηρύττει το ευαγγέλιο. Για να κάνουμε αυτό, πρέπει κάθε μέρα να παραχωρούμε τη ζωή μας στο Θεό, να μένουμε στο Χριστό και να Του ζητάμε σοφία για να ανακαλύψουμε τα χαρίσματά μας (Ιακ. α΄5).

Μελέτη της Αγίας Γραφής. Η συνοδευόμενη με προσευχή μελέτη μας για το τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη σχετικά με τα πνευματικά χαρίσματα, επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να εντυπώσει στη διάνοιά μας την ειδική διακονία που προορίζει για μας. Είναι σπουδαίο να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έδωσε τουλάχιστον ένα χάρισμα να το χρησιμοποιήσουμε στην υπηρεσία Του.

Άνοιγμα προς την Καθοδήγηση της Πρόνοιας. Δε θα χρησιμοποιήσουμε εμείς το Άγιο Πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύ­μα θα χρησιμοποιήσει εμάς, «διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν, κατά την ευδοκίαν αυτού» (Φιλιπ. β΄13). Είναι προνόμιο να είμαστε πρόθυμοι να εργασθούμε σε οποιοδήποτε τομέα υπηρεσίας η Θεία Πρόνοια παρουσιάζει. Πρέπει να δώσουμε στο Θεό την ευκαιρία να εργασθεί διαμέσου άλλων να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εκκλησίας οποτεδήποτε αυτές παρουσιάζονται. Χωρίς φόβο ας δοκιμάσουμε νέα πράγματα, αλλά και να αισθανόμασθε ελεύθεροι να γνωστοποιούμε τα τάλαντα και τις πείρες μας σε εκείνους που ζητούν τη βοήθειά μας.

Επιβεβαίωση από το Σώμα της Εκκλησίας. Αφού ο Θεός δίνει αυτά τα χαρίσματα για την οικοδομή της εκκλησίας, πρέπει να περιμένουμε η τελική επιβεβαίωση των χαρισμάτων μας να προέλθει από την κρίση του σώματος του Χριστού και όχι από τα δικά μας αισθήματα. Συχνά είναι πιο δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς τα δικά του χαρίσματα από ό,τι των άλλων. Όχι μόνο οφείλουμε πρόθυμα να ακούσουμε τι έχουν οι άλλοι να μας πουν για τα χαρίσματά μας, αλλά είναι σπουδαίο να αναγνωρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε τα χαρίσματα του Θεού προς τους άλλους.

Τίποτε δε μας γεμίζει και δεν είναι πιο συναρπαστικό από το να γνωρίζουμε ότι κατέχουμε τη θέση ή τη διακονία ή την υπηρεσία που η Θεία Πρόνοια μας υπέδειξε. Τι ευλογία για μας να χρησιμοποιήσουμε στην υπηρεσία Του το χάρισμα που ο Χριστός μάς έδωσε διαμέσου του Αγίου Πνεύματος! Ο Χριστός λαχταράει να δώσει τα χαρίσματά Του. Σήμερα μπορούμε να δεχθούμε την πρόσκλησή Του και να ανακαλύψουμε τι μπορούν να κάνουν τα χαρίσματά Του σε μια ζωή πλήρη Αγίου Πνεύματος.