Απόψεις για τον Πατέρα

Ο Θεός Πατέρας συχνά παρερμηνεύεται. Πολλοί γνωρίζουν για την αποστολή του Χριστού στη γη υπέρ της ανθρώπινης φυλής και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος για το κάθε άτομο, αλλά ο Πατέρας τι κάνει για μας; Αντίθετα προς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τελείως αποσύρθηκε από τον κόσμο μας, ο απών Γαιοκτήμων, η αμετακίνητη Θεότητα;

Ή είναι, όπως πολλοί σκέπτονται γι’ Αυτόν «ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης» – ένας Θεός εκδίκησης που Τον χαρακτηρίζει το ρητό «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» (Ματθ. ε΄38, Έξ. κα΄24); Ένας απαιτητικός Θεός που αξιώνει τέλεια έργα – ειδάλλως! Ένας Θεός που βρίσκεται σε τέλεια αντίθεση προς την περιγραφή ενός τρυφερού Θεού της Καινής Διαθήκης, που συνιστά να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο και να κάνουμε το δεύτερο μίλι (Ματθ. ε΄39-41);