Ο νόμος του Θεού, Δέκα Εντολές

Οι μεγάλες αρχές του νόμου του Θεού είναι ενσωματωμένες στις Δέκα Εντολές