Η Θεότητα, Η Αγία Τριάδα

Ένας είναι ο Θεός: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια ενότητα σε τρία συναιώνια Πρόσωπα.