Το Θεμέλιο της Αποδοχής μας από το Θεό

Ούτε τα χριστόμορφα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ούτε η άψογη συμπεριφορά είναι το θεμέλιο να γίνουμε δεκτοί από το Θεό. Η σώζουσα δικαιοσύνη έρχεται από το μόνο δίκαιο Θεάν­θρωπο, τον Ιησού Χριστό. Τη μεταδίδει σε μας το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να συμβάλουμε σε τίποτε για τη δωρεά της δικαιοσύνης του Χριστού. Μόνο να τη λάβουμε μπορούμε. Κανείς παρά μόνο ο Χριστός είναι δίκαιος (Ρωμ. γ΄10). Μια ανεξάρτητη ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι «ως ρυπαρόν ιμάτιον» (Ησ. ξδ΄6, Δαν. θ΄7,11,20, Α΄Κορ. α΄30).

Ακόμη, και ό,τι κάνουμε σε ανταπόκριση της σώζουσας αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε τη βάση της αποδοχής μας από το Θεό.

Η αποδοχή μας βασίζεται στη δικαιώνουσα δικαιοσύνη, ή στην αγιάζουσα δικαιοσύνη, ή και στα δύο; Ο Ιωάννης Καλβίνος επισήμανε ότι όπως «ο Χριστός δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα, έτσι και δύο πράγματα, δικαίωση και αγιασμός, που αντιλαμβανόμαστε να είναι ενωμένα με Αυτόν, είναι αχώριστα». Τη διακονία του Χριστού πρέπει να τη βλέπουμε στο σύνολό της. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η εικασία γύρω από αυτές τις δύο εκφράσεις προσπαθώ­ντας να δώσουμε λεπτομερέστατα τον ορισμό των λεπτών σημείων της διάκρισης μεταξύ δικαίωσης και αγιασμού. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε πιο λεπτομερείς από ό,τι είναι η Αγία Γραφή σε ζωτικά ζητήματα της δικαίωσης διαμέσου της πίστης;

Όπως ο ήλιος φωτίζει και ζεσταίνει με την ίδια λειτουργία, έτσι και ο Χριστός έγινε για μας δικαιοσύνη καθώς και αγιασμός (Α΄Κορ. α΄30). Όχι μόνο δικαιωθήκαμε καθ’όλα, αλλά και αγιασθήκαμε καθ’όλα από Αυτόν.

Το Άγιο Πνεύμα προσφέρει το «τετέλεσται» του Γολγοθά, εφαρμόζοντας σε μας τη μοναδική εμπειρία του να δεχθεί ο Θεός την ανθρωπότητα. Αυτό το «τετέλεσται» του σταυρού θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε άλλη ανθρώπινη προσπάθεια να κερδίσει την αποδοχή του Θεού. Προσφέροντας τον Εσταυρωμένο, το Άγιο Πνεύμα προσφέρει το μόνο θεμέλιο να γίνουμε αποδεκτοί από το Θεό, εφοδιάζοντας το μόνο γνήσιο τίτλο διαθέσιμο για τη σωτηρία μας.