Να Είμαστε Έτοιμοι Κάθε Στιγμή

Η Αγία Γραφή επανειλημμένως μας βεβαιώνει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει. Αλλά θα έρθει σε ένα χρόνο από σήμερα; Σε πέντε χρόνια; Σε δέκα χρόνια; Σε είκοσι χρόνια; Κανείς δε γνωρίζει. Ο Ιησούς ο ίδιος δήλωσε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρα ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. κδ΄36).

Προς το τέλος της επίγεια διακονίας Του ο Χριστός είπε την παραβολή των δέκα παρθένων για να απεικονίσει την εμπειρία της εκκλησίας στις έσχατες ημέρες. Οι δύο τάξεις των παρθένων αντιπροσωπεύουν τα δύο είδη των πιστών που ομολογούν ότι περιμένουν τον Κύριό τους. Ονομάζονται παρθένοι επειδή διατείνονται ότι έχουν αγνή πίστη. Τα λυχνάρια τους αντιπροσωπεύουν το λόγο του Θεού, και το λάδι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα.

Επιφανειακά, αυτές οι δύο ομάδες φαίνεται να μοιάζουν. Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς συνάντηση του Νυμφίου. Και οι δύο ομάδες έχουν λάδι στα λυχνάρια τους, και όλη η διαγωγή τους δε φαίνεται να διαφέρει. Και οι δύο ομάδες άκουσαν το μήνυμα της επικείμενης έλευσης του Χριστού και περιμένουν. Αλλά παρουσιάζεται μια φαινομενική αναβολή και η πίστη τους δοκιμάζεται.

Ξαφνικά, τα μεσάνυκτα – στην πιο σκοτεινή ώρα της ανθρώπινης ιστορίας, ακούουν την κραυγή: «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού!» (Ματθ. κε΄6). Τώρα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων γίνεται φανερή. Μερικές δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν το Νυμφίο. Οι μωρές παρθένες δεν ήταν υποκρίτριες. Σέβονταν την αλήθεια και το Λόγο του Θεού. Αλλά έλειπε σε αυτές το λάδι – δεν είχαν σφραγισθεί με το Άγιο Πνεύμα (Αποκ. ζ΄1-3). Ήσαν ευχαριστημένες με επιφανειακά έργα και δεν έπεσαν επάνω στον Ιησού Χριστό, το Βράχο. Είχαν μορφή ευσέβειας, αλλά ήταν απεκδυμένες από τη δύναμη του Θεού.

Όταν ο Νυμφίος έρχεται, μόνο εκείνες που είναι έτοιμες πηγαίνουν μαζί Του στην τελετή του γάμου, και η θύρα κλείνει. Τελικά, οι μωρές παρθένες, αυτές που πήγαν να αγοράσουν λάδι, επιστρέφουν και φωνάζουν: «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς» Αλλά ο Νυμφίος απαντάει: «Δεν σας γνωρίζω» (Ματθ. κε΄11,12).

Τι θλιβερό είναι όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη αυτή να πει αυτά τα λόγια σε κάποιους τους οποίους αγαπούσε! Ήδη έχει ειδοποιήσει: «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματι σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ’εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. ζ΄22,23).

Πριν από τον κατακλυσμό ο Θεός έστειλε το Νώε να ενημερώσει τους προκατακλυσμιαίους για την επερχόμενη καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός στέλνει την τριπλή αγγελία να ειδοποιήσει τον κόσμο να ετοιμασθεί για την επιστροφή του Χριστού (Αποκ. ιδ΄6-16).

Όσοι δέχονται το θείο μήνυμα ελέους, θα χαίρονται με την προοπτική της Δευτέρας Παρουσίας. Σε αυτούς ανήκει η βεβαιότητα: «Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου» (Αποκ. ιθ΄9). Πράγματι, «θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Εβρ. θ΄28).

Η επιστροφή του Λυτρωτή οδηγεί στην ένδοξη αποκορύφωση της ιστορίας του λαού του Θεού. Είναι η στιγμή της απελευθέρωσής τους, και με χαρά και λατρεία θα αναφωνήσουν: «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτος είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν. Θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία αυτού» (Ησ. κε΄9).