Η Επιστροφή

Επειδή η οικογένεια είναι η ίδια η ζωή της εκκλησίας και της κοινωνίας, η χριστιανική οικογένεια η ίδια θα είναι το όργανο να κερδιθούν και να διατηρηθούν τα μέλη της για τον Κύριο. Τα ύστατα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν μια προφητεία που θα εκπληρωθεί πριν από την επιστροφή του Κυρίου. «Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα, και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας» (Μαλ. δ΄5,6). Ενώ πολλές δυνάμεις σήμερα προσπαθούν να απομακρύνουν τα μέλη από την οικογένεια, η κλήση του Θεού είναι για επανένωση, για νέα στερέωση, για επιστροφή και για αποκατάσταση. Και αυτές οι οικογένειες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά Του, θα έχουν μια δύναμη που θα αποκαλύψουν την αληθινή Χριστιανοσύνη. Οι εκκλησίες αποτελούμενες από παρόμοιες οικογένειες, θα αναπτυχθούν. Τα βλαστάρια τους δε θα απομακρυνθούν. Θα δίνουν στον κόσμο μια καθαρή εικόνα του Θεού.