Πόσο Σπουδαία Είναι η Ενότητα της Εκκλησίας;

Η ενότητα είναι ουσιώδης στην εκκλησία. Χωρίς αυτήν η εκκλησία θα αποτύχει να εκπληρώσει την ιερή αποστολή της.

Η Ενότητα Κάνει Αποτελεσματικές τις Προσπάθειες της Εκκλησίας. Σε έναν κόσμο που σπαράσσεται από διχογνωμία και διαμάχες, η αγάπη και η ενότητα ανάμεσα στα μέλη της εκκλησίας με διαφορετικές προσωπικότητες, ιδιοσυγκρασίες και διαθέσεις επιβεβαιώνουν για το μήνυμα της εκκλησίας με περισσότερη ισχύ από οτιδήποτε άλλο. Αυτή η ενότητα εξασφαλίζει αναμφισβήτητη απόδειξη της σύνδεσής τους με τον ουρανό και την εγκυρότητα των διαπιστευτηρίων τους ως μαθητές του Χριστού (Ιωάν. ιγ΄35). Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη του Λόγου του Θεού.

Διαμάχη μεταξύ των λεγομένων Χριστιανών προκάλεσε αηδία στους απίστους και ίσως υπήρξε το μεγαλύτερο εμπόδιο να δεχθούν τη χριστιανική πίστη. Πραγματική ενότητα μεταξύ των πιστών εξουδετερώνει αυτή τη στάση. Επίσης αποτελεί τη μείζονα απόδειξη στον κόσμο, όπως είπε ο Χριστός, ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας τους (Ιωάν. ιζ΄23).

Η Ενότητα Αποκαλύπτει την Πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Μια πραγματικά ενωμένη εκκλησία στη γη αποκαλύπτει ότι τα μέλη της περιμένουν σοβαρά να συμβιώσουν μαζί στον ουρανό. Η ενότητα στη γη αποδεικνύει την πραγματικότητα της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Σε όσους ζουν με τον τρόπο αυτό, θα εκπληρωθεί η Γραφή: «Τί καλόν και τί τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονοία οι αδελφοί!» (Ψαλμ. ρλγ΄1).

Η Ενότητα Δείχνει τη Δύναμη της Εκκλησίας. Η ενότητα φέρει δύναμη, η διάσπαση αδυναμία. Μια εκκλησία πραγματικά ευημερεί και είναι δυνατή όταν τα μέλη της είναι ενωμένα με το Χριστό και μεταξύ τους, και εργάζονται αρμονικά για τη σωτηρία του κόσμου. Και τότε, μόνο τότε είναι με όλη τη σημασία της λέξης: «του Θεού συνεργοί» (Α΄Κορ. γ΄9).

Η χριστιανική ενότητα προκαλεί τον κόσμο με τη συνεχώς αυξανόμενη διάσπαση που σπαράσσεται από αναλγησία και ιδιοτέλεια. Η ενοποιημένη εκκλησία προβάλλει λύση σε μια κοινωνία διαιρημένη από κουλτούρα, φυλή, γένος και εθνικότητα. Μια ενοποιημένη εκκλησία θα αντισταθεί στις σατανικές επιθέσεις. Πράγματι, οι δυνάμεις του σκότους είναι ανίσχυρες σε μια εκκλησία της οποίας τα μέλη έχουν αμοιβαία αγάπη όπως ο Χριστός τους αγαπάει.

Το θετικό και όμορφο αποτέλεσμα της ενοποιημένης εκκλησίας μπορεί να συγκριθεί με την απόδοση μιας ορχήστρας. Ακριβώς πριν να πάρει τη θέση του ο μαέστρος, καθώς οι μουσικοί ρυθμίζουν τα όργανά τους, δημιουργούν μια κακοφωνία. Όταν όμως παρουσιασθεί ο μαέστρος, ο χαοτικός θόρυβος σταματάει και όλα τα μάτια πέφτουν επάνω του. Κάθε μέλος της ορχήστρας κάθεται ακίνητο, έτοιμο να εκτελέσει τις οδηγίες του. Ακολουθώντας την μπακέτα του μαέστρου, η ορχήστρα παράγει μια όμορφη, αρμονική μουσική.

Ένωση με το σώμα του Χριστού σημαίνει να αναμίξω το όργανο της ζωής μου στη μεγάλη ορχήστρα εκείνων που έχουν κληθεί κάτω από την μπακέτα του θείου Μαέστρου. Στο ρυθμό Του, ακολουθώντας την αρχική παρτιτούρα της δημιουργίας, έχουμε το προνόμιο να διαμορφώσουμε για την ανθρωπότητα τη συμφωνία της αγάπης του Θεού.