Δημιουργία. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων