Ο Θεός είναι άπειρος και απεριόριστος, καθώς μελετούμε την Αγία Γραφή προσπαθούμε να Τον γνωρίσουμε και να Τον κατανοήσουμε.  Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει μερικές από τις βασικότερες διδασκαλίες της Αγίας Γραφή για τον Θεό, το σχέδιο που έχει για τον καθένα μας ξεχωριστά, για την εκκλησία Του, και για το αιώνιο βασίλειό Του.

Ο Λόγος του Θεού:

Η Αγία Γραφή – Παλαιά και Καινή Διαθήκη – είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, δοσμένος με θεία έμπνευση διαμέσου αγίων ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν όπως το Άγιο Πνεύμα τους κατεύθυνε. Στο Λόγο αυτό Ο Θεός παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σωτηρία.

Η Αγία Γραφή είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματός Του. Είναι το πρότυπο του χαρακτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο έγκυρος αποκαλυπτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη καταγραφή των πράξεων του Θεού στην ιστορία.
Διάβασε περισσότερα…

Η Θεότητα:

Ένας είναι ο Θεός: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια ενότητα σε τρία συναιώνια Πρόσωπα. Ο Θεός είναι αθάνατος, παντοδύναμος, παντογνώστης, υπεράνω όλων και πανταχού παρών. Είναι άπειρος και πέραν από την ανθρώπινη κατανόηση, όμως γνωστός επειδή ο Ίδιος αποκάλυψε τον εαυτό Του.

Είναι αιωνίως άξιος λατρείας, σεβασμού και υπηρεσίας εκ μέρους όλης της δημιουργίας.
Διάβασε περισσότερα…

Ο Θεός Πατέρας:

Ο Αιώνιος Θεός ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, η Πηγή, ο Συντηρητής και ο Κυρίαρχος όλης της κτίσης. Είναι δίκαιος και άγιος, ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος και πλούσιος σε σταθερή αγάπη και πιστότητα.

Οι ιδιότητες και οι ικανότητες που εκδηλώνονται στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτονται και στον Πατέρα.
Διάβασε περισσότερα…

Θεός ο Υιός:

Ο Aιώνιος Θεός Υιός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιησούς Χριστός. Διαμέσου Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, πραγματοποιείται η σωτηρία της ανθρωπότητας και κρίνεται ο κόσμος. Πραγματικά αιώνιος Θεός, έγινε επίσης πραγματικά άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Η σύλληψη έγινε διά του Αγίου Πνεύματος και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία.

Έζησε και γνώρισε τον πειρασμό σαν ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και δίνοντας ένα τέλειο παράδειγμα της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού. Με τα θαύματά Του εκδήλωσε τη δύναμη του Θεού και επικυρώθηκε ως ο Μεσσίας που ο Θεός υποσχέθηκε.

Υπέφερε και πέθανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και στη θέση μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφθηκε για να ιερουργήσει στο ουράνιο αγιαστήριο υπέρ ημών. Θα έρθει και πάλι με δόξα για την τελική απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατάσταση των πάντων.
Διάβασε περισσότερα…

Θεός το Άγιο Πνεύμα:

Ο Αιώνιος Θεός το Άγιο Πνεύμα ήταν σε δράση με τον Πατέρα και τον Υιό κατά τη δημιουργία, την ενσάρκωση και τη λύτρωση. Ενέπνευσε τους συγγραφείς της Αγίας  Γραφής.

Ενέπλησε τη ζωή του Χριστού με δύναμη. Ελκύει και ελέγχει τις ανθρώπινες υπάρξεις.

Ανανεώνει και μεταμορφώνει στην εικόνα του Θεού εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται. Απεσταλμένος από τον Πατέρα και τον Υιό να είναι πάντοτε με τα παιδιά Του, διαχέει τα πνευματικά χαρίσματα στην εκκλησία, την ενδυναμώνει ώστε αυτή να δώσει τη μαρτυρία της για το Χριστό, και σε αρμονία με τις Γραφές την οδηγεί σε όλη την αλήθεια.
Διάβασε περισσότερα…

Δημιουργία:

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στην Αγία Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας.

Σε έξι ημέρες ο Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας. Έτσι, θέσπισε το Σάββατο σαν αένναη ανάμνηση του ολοκληρωμένου δημιουργικού έργου Του.

Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού ως κορωνίδα του έργου της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν. Όταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του Θεού.
Διάβασε περισσότερα…

Η φύση του ανθρωπου:

Ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατά την εικόνα του Θεού, με ατομικότητα, δύναμη και ελευθερία να σκέπτονται και να ενεργούν. Αν και δημιουργήθηκαν ως ελεύθερες υπάρξεις, ο καθένας είναι μια αδιαίρετη ενότητα στο σώμα, στη διάνοια και στο πνεύμα, εξαρτώμενος από το Θεό για ζωή, αναπνοή και όλα τα άλλα.

Όταν οι προπάτορες μας έδειξαν ανυπακοή στο Θεό, τότε αρνήθηκαν την εξάρτησή τους από Αυτόν και έπεσαν από την υψηλή θέση που κατείχαν κοντά στο Θεό. Η εικόνα του Θεού που είχαν, φθάρηκε και έγιναν θνητοί.

Οι απόγονοί τους κληρονόμησαν αυτή την αμαρτωλή φύση και τις συνέπειές της. Γεννιούνται με αδυναμίες και ροπή προς το κακό. Ο Θεός, στο πρόσωπο του Χριστού, συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό Του. Το Άγιο Πνεύμα αποκαθιστά στους μετανοούντες θνητούς την εικόνα του Δημιουργού τους.
Διάβασε περισσότερα…

Η μεγάλη διαμάχη:

Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει εμπλακεί τώρα στη διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού, το νόμο Του και τη κυριαρχία Του στο σύμπαν.

Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε στον ουρανό, όταν μια δημιουργημένη ύπαρξη, προικισμένη με ελευθερία εκλογής, από έπαρση έγινε Σατανάς, αντίπαλος του Θεού, και οδήγησε στην επανάσταση ένα τμήμα των αγγέλων. Εισήγαγε το πνεύμα της επανάστασης στον κόσμο αυτό όταν οδήγησε τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία.

Η επανάσταση του Αδάμ και της Εύας είχε σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση της εικόνας του Θεού στην ανθρωπότητα, την ακαταστασία στο δημιουργημένο κόσμο και την τελική καταστροφή στον κατακλυσμό.

Παρακολουθούμενος από το σύμπαν, αυτός ο κόσμος έγινε η αρένα της παγκόσμιας διαμάχης, κατά την οποία η αγάπη του Θεού τελικά θα δικαιωθεί. Για να βοηθήσει το λαό Του στη διαμάχη αυτή, ο Χριστός στέλνει το Άγιο Πνεύμα και τους αγγέλους Του να οδηγήσουν, να προστατεύσουν και να στηρίξουν αυτούς στο δρόμο της σωτηρίας.
Διάβασε περισσότερα…

Η ζωή, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού:

Με τη ζωή του Χριστού που έδειξε τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού, με τα πάθη, το θάνατο και την ανάστασή Του, ο Θεός εξασφάλισε το μόνο μέσον εξιλέωσης για την ανθρώπινη αμαρτία, ούτως ώστε εκείνοι που δέχονται με πίστη αυτή την εξιλέωση, να έχουν την αιώνια ζωή, και ολόκληρη η κτίση να κατανοήσει καλύτερα την άπειρη και άγια αγάπη του Δημιουργού.

Η τέλεια εξιλέωση αυτή υπερασπίζεται τη δικαιοσυνη του νόμου του Θεού και την ευσπλαχνία του χαρακτήρα Του, γιατί και την αμαρτία καταδικάζει και τη συγχώρηση εξασφαλίζει.

Ο θάνατος του Χριστού λειτούργησε ως αντικαταστάτης και εξιλαστήριος, συμφιλιώνοντας και μεταμορφώνοντας. Η ανάσταση του Χριστού διακηρύττει το θρίαμβο του Θεού κατά των δυνάμεων του κακού, και σε εκείνους οι οποίοι δέχονται τον ιλασμό, εξασφαλίζει την τελική νίκη κατά της αμαρτίας και του θανάτου.

Διακηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ενώπιον του οποίου θα κλίνει κάθε γόνυ στον ουρανό και στη γη.
Διάβασε περισσότερα…

Η εμπειρία της σωτηρίας:

Από άπειρη αγάπη και ευσπλαχνία ο Θεός έκανε το Χριστό, ο οποίος δε γνώρισε την αμαρτία, να γίνει για μας αμαρτία, ούτως ώστε εμείς να γίνουμε εν Αυτώ η δικαιοσύνη του Θεού.

Οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, αισθανόμαστε την ανάγκη μας, αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, μετανοούμε για τις παραβάσεις μας και δείχνουμε πίστη στον Ιησού ως Κύριο και Χριστό, ως Αντικαταστάτη και Παράδειγμα.

Αυτή η πίστη η οποία δέχεται τη σωτηρία, έρχεται με τη θεία δύναμη του Λόγου και είναι το δώρο της χάρης του Θεού. Διαμέσου του Χριστού δικαιωνόμαστε, υιοθετημένοι ως υιοί και θυγατέρες του Θεού, και ελευθερωμένοι από την κυριαρχία της αμαρτίας.

Διά του Αγίου Πνεύματος αναγεννιόμαστε και αγιαζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα ανανεώνει τη διάνοιά μας, γράφει το νόμο της αγάπης του Θεού στην καρδιά μας και μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε άγια ζωή.

Ενοικώντας σε Αυτόν, μετέχουμε στη θεία φύση και έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας τώρα και κατά την κρίση.
Διάβασε περισσότερα…

Αυξανόμενοι εν Χριστώ

Ο Ιησούς Χριστός μέσω της σταυρικής Του θυσίας νίκησε τις δυνάμεις του Διαβόλου. Αυτός υπέταξε τα δαιμονικά πνεύματα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του, που περιόρισε την δύναμή τους και έκανε σίγουρη την καταδίκη τους.

Λόγω της νίκης Του στον σταυρό και καθώς μένουμε ενωμένοι μαζί Του με ειρήνη, χαρά, και την βεβαιότητα της αγάπης Του μπορούμε να έχουμε και εμείς νίκη εναντίον των πονηρών πνευμάτων που προσπαθούν να μας ελέγξουν.

Μέσα στην νέα μας ελευθερία, που μας την χαρίζει ο Ιησούς Χριστός καλούμαστε να αυξανόμαστε συνεχώς πνευματικά, να μοιάσουμε τον χαρακτήρα Του επικοινωνώντας μαζί Του καθημερινά με την προσευχή, μελετώντας την Αγία Γραφή, διαλογιζόμενοι την αγάπη και πρόνοια Του, απευθύνοντας ύμνους λατρείας προς Αυτόν, συναθροιζόμενοι για λατρεία με άλλους πιστούς, και λαμβάνοντας μέρος στην αποστολή της Εκκλησίας.

Διάβασε περισσότερα…

Η Εκκλησία:

Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Όπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, και μείς καλούμαστε να εξέλθουμε από τον κόσμο. Συνδεόμαστε για λατρεία, συναδέλφωση, μελέτη του Λόγου, τελετή της θείας κοινωνίας, προσφορά υπηρεσίας στην ανθρωπότητα και στο παγκόσμιο κήρυγμα του ευαγγελίου.

Η εκκλησία αντλεί την εξουσία της από το Χριστό, ο οποίος είναι ο ενσαρκωθείς Λόγος, και από την Αγία Γραφή η οποία είναι ο γραπτός Λόγος. Η εκκλησία είναι η οικογένεια του Θεού. Υιοθετημένη από Αυτόν σαν παιδιά Του, τα μέλη της ζουν με βάση τη νέα διαθήκη.

Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, μια κοινότητα πίστης της οποίας ο Χριστός είναι η Κεφαλή. Η εκκλησία είναι η νύμφη, για την οποία ο Χριστός πέθανε για να την αγιάσει και να την καθαρίσει. Κατά τη θριαμβευτική επιστροφή Του, θα την παρουσιάσει στον εαυτό Του ως ένδοξη εκκλησία, την πιστή όλων των αιώνων, εξαγορασμένη με το αίμα Του, μη έχοντας κηλίδα ή ρυτίδα, αλλά άγια και άμωμη.
Διάβασε περισσότερα…

Το Υπόλοιπον και η αποστολή του:

Η παγκόσμια εκκλησία αποτελείται από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν αληθινά στο Χριστό, αλλά στις έσχατες ημέρες – στον καιρό της ευρείας αποστασίας – ένα Υπόλοιπον έχει κληθεί να φυλάξει τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού.

Αυτό το Υπόλοιπον ανακοινώνει την έλευση της ώρας της κρίσης, διακηρύττει τη σωτηρία διαμέσου του Χριστού και αναγγέλει την εγγύτητα της δεύτερης έλευσής Του. Η διακήρυξη αυτή συμβολίζεται με τους τρεις αγγέλους στο 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Κάθε πιστός καλείται να έχει ένα προσωπικό μέρος στην παγκόσμια αυτή μαρτυρία.
Διάβασε περισσότερα…

Ενότητα στο σώμα του Χριστού:

Η εκκλησία είναι ένα σώμα με πολλά μέλη που έχουν κληθεί από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Εν Χριστώ είμαστε νέα δημιουργία. Οι διακρίσεις φυλής, πολιτισμού, γνώσεων, εθνικότητας, και οι διαφορές μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου, πλουσίου και φτωχού, αρσενικού και θηλυκού δεν πρέπει να αποτελούν διαίρεση μεταξύ μας. ΄

‘Ολοι είμαστε ίσοι εν Χριστώ, ο οποίος με ένα Πνεύμα μας συνένωσε σε μια αδελφοσύνη με Αυτόν και μεταξύ μας. Στην κοινότητα πιστών υπηρετούμε και υπηρετούμαστε χωρίς προτίμηση ή επιφύλαξη.

Μέσα από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στην Αγία Γραφή μοιραζόμαστε την ίδια πιστη και ελπίδα, ενωμένοι δίνοντας τη μαρτυρία μας σε όλους. Αυτή η ένωση πηγάζει από την ενότητα του Τριαδικού Θεού, ο οποίος μας υιοθέτησε ως παιδιά Του.
Διάβασε περισσότερα…

Το βάπτισμα:

Με το βάπτισμα ομολογούμε την πίστη μας στο θάνατο και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού και δίνουμε μαρτυρία για το θάνατό μας ως προς την αμαρτία και την πρόθεσή μας να βαδίσουμε σε μια νέα ζωή.

Με το βάπτισμα αναγνωρίζουμε το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα, γινόμαστε λαός Του και έχουμε την εισδοχή ως μέλη στη εκκλησία Του.

Το βάπτισμα είναι σύμβολο της ένωσής μας με το Χριστό, της συγχώρησης των αμαρτιών μας και της αποδοχής του Αγίου Πνεύματος και τελείται με κατάδυση στο νερό, προϋποθέτει βεβαίωση πίστης στον Ιησού και απόδειξη μετάνοιας από την αμαρτία.
Διάβασε περισσότερα…

Η θεία κοινωνία:

Το Κυριακό Δείπνο είναι συμμετοχή στα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, σαν έκφραση πίστης σε Αυτόν, τον Κύριο και Σωτήρα μας. Στην εμπειρία αυτή της Κοινωνίας ο Χριστός είναι παρών για να συναντήσει και να ενδυναμώσει το λαό Του.

Καθώς συμμετέχουμε, με χαρά διακηρύττουμε το θάνατο του Κυρίου μέχρι που θα ξαναέρθει. Η ετοιμασία για το Δείπνο εμπεριέχει αυτοεξέταση, μετάνοια και εξομολόγηση στον Θεό.

Ο Διδάσκαλος θέσπισε το νίψιμο των ποδών, που σημαίνει ανανέωση καθαρισμού, έκφραση προθυμίας για αλληλοεξυπηρέτηση με χριστόμορφη ταπεινοφροσύνη και ένωση των καρδιών μας με αγάπη.

Η τελετή της Κοινωνίας είναι ανοικτή σε όλους τους πιστεύοντες Χριστιανούς.
Διάβασε περισσότερα…

Πνευματικά χαρίσματα και διακονίες:

Ο Θεός χορηγεί πλουσιοπάροχα σε όλα τα μέλη της εκκλησίας Του πνευματικά χαρίσματα, τα οποία κάθε μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει με τρυφερή διακονία για το κοινό καλό της εκκλησίας και της ανθρωπότητας.

Δοσμένα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, που τα διανέμει στον καθένα κατά το θέλημά Του, τα χαρίσματα προμηθεύουν ικανότητες και διακονίες που η εκκλησία χρειάζεται για να εκπληρώσει τις ορισθείσες θείες λειτουργίες της.

Όταν τα μέλη της εκκλησίας Του χρησιμοποιούν τα πνευματικά χαρίσματα ως πιστοί διαχειριστές της «πολυειδούς χάριτος» του Θεού, η εκκλησία προστατεύεται από καταστροφική επιρροή λανθασμένων διδασκαλιών, αναπτύσσεται με μια αύξηση προερχόμενη από το Θεό, και οικοδομείται στην πίστη και στην αγάπη.
Διάβασε περισσότερα…

Ο νόμος του Θεού:

Οι μεγάλες αρχές του νόμου του Θεού είναι ενσωματωμένες στις Δέκα Εντολές και εκδηλώθηκαν στη ζωή του Χριστού.

Ο νόμος του Θεού, οι Δέκα Εντολές, είναι ένας νόμος ακέραιων σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι  πρώτες τέσσερις εντολές περιγράφουν την έκφραση σχέσεων αγάπης  σε κάθετο επίπεδο – ο άνθρωπος προς τον Θεό. Οι άλλες έξι εντολές περιγράφουν πως είναι η αγάπη δρώντας σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή από τον άνθρωπο προς τους συνανθρώπους του.

Αυτές εκφράζουν την αγάπη, το θέλημά και την πρόθεση του Θεού σχετικά με την ανθρώπινη διαγωγή και τις σχέσεις, και είναι δεσμευτικές για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Αυτοί οι κανόνες είναι η βάση της διαθήκης του Θεού με το λαό Του και το μέτρο στην κρίση του Θεού.
Διάβασε περισσότερα…

Το Σάββατο:

Ο αγαθοεργός Δημιουργός, μετά από τις έξι ημέρες της Δημιουργίας, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα και θέσπισε το Σάββατο για όλους τους ανθρώπους ως αναμνηστικό της Δημιουργίας.

Το Σάββατο είναι σύμβολο της λύτρωσής μας εν Χριστώ, σημείο του αγιασμού μας, ένα τεκμήριο υποταγής και μια πρόγευση του αιώνιου μέλλοντός μας στη βασιλεία του Θεού.

Είναι το αιώνιο σημείο του Θεού για την αιώνια διαθήκη Του ανάμεσα σε Αυτόν και στο λαό Του και η τήρηση του αποτελεί εορτασμό της δημιουργικής και της λυτρωτικής πράξης του Θεού.
Διάβασε περισσότερα…

Χριστιαική διαχείριση:

Είμαστε διαχειριστές του Θεού ο οποίος μας εμπιστεύθηκε χρόνο και ευκαιρίες, ικανότητες και υπάρχοντα, τις ευλογίες της γης και τους πόρους της.

Είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Του για την ορθή χρήση. Αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία του Θεού με την πιστή υπηρεσία σε Αυτόν και στους συνανθρώπους μας επιστρέφοντας τα δέκατα και δίνοντας προσφορές για το κήρυγμα του ευαγγελίου Του και για τη στήριξη και ανάπτυξη της εκκλησίας Του.

Η διαχείρηση είναι ένα προνόμιο που μας δόθηκε από το Θεό για να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να νικήσουμε την ιδιοτέλεια και την επιθυμία.
Διάβασε περισσότερα…

Χριστιαική συμπεριφορά:

Έχουμε κληθεί να είμαστε ένας ευσεβής λαός, που σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί σε αρμονία με τις αρχές του ουρανού.

Ανταποκρινόμενοι στη συμφιλίωση του Χριστού με εμάς, μπορούμε να συγχωρέσουμε, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους μας. Η αγάπη του Χριστού, δηλαδή,  όταν την αντιληφθούμε και την αποδεχτούμε, ασκεί μια βαθιά μεταμορφώνουσα δύναμη πάνω σε όλες τις σχέσης στη ζωή μας.

Με άλλα λόγια, παύουμε να ζούμε για τον εαυτό μας και αρχίζουμε να ζούμε για Εκείνον, ωθούμενοι από την αγάπη Του για εμάς. Επίσης, παύουμε να σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, «κατά σάρκα» ή με τον φυσικό μας εγωκεντρισμό.
Διάβασε περισσότερα…

Γάμος και οικογένεια:

Ο γάμος θεσπίσθηκε από το Θεό στην Εδέμ και βεβαιώθηκε από το Χριστό να είναι μια ισόβια ένωση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας σε μια τρυφερή συντροφικότητα.

Για το Χριστιανό, η δέσμευση γάμου είναι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον του ή της συζύγου, και πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ εκείνων που μοιράζονται μια κοινή πίστη. Αμοιβαία αγάπη, τιμή, σεβασμός και ευθύνη είναι το δέσιμο αυτής της σχέσης, που πρέπει να αντανακλάει την αγάπη, την αγιότητα, την ομοιότητα και τη μονιμότητα της σχέσης μεταξύ του Χριστού και της εκκλησίας Του.

Ο Θεός ευλογεί την οικογένεια και η πρόθεσή Του είναι τα μέλη της να αλληλοβοηθούνται μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Οι γονείς καλούνται να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην αγάπη και στην υπακοή στον Κύριο. Καλούνται με το παράδειγμά τους και με τα λόγια τους να τα διδάξουν ότι ο Χριστός είναι ένας στοργικός τηρητής της πειθαρχίας, πάντοτε τρυφερός και δείχνοντας πολλή φροντίδα, που θέλει να γίνουν και αυτά μέλη του σώματός Του, της οικογένειας του Θεού.
Διάβασε περισσότερα…

Η διακονία του Χριστού στο ουράνιο αγιαστήριο:

Υπάρχει ένα αγιαστήριο στον ουρανό, η αληθινή σκηνή την οποία έκανε ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Εκεί ο Χριστός διακονεί υπέρ ημών, αξιοποιώντας για τους πιστούς τα ευεργετήματα της εξιλαστήριας θυσίας Του που πρόσφερε μια για πάντα στο σταυρό.
Διάβασε περισσότερα…

Η δευτέρα παρουσία του Χριστού:

Η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι η «μακαρία ελπίδα» της εκκλησίας, το αποκορύφωμα του ευαγγελίου.

Η έλευση του Σωτήρα θα είναι κυριολεκτική, προσωπική, ορατή και παγκόσμια. Όταν θα επιστρέψει, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν, και μαζί με τους δίκαιους ζώντες δοξασμένοι θα αρπαχθούν στον ουρανό.

Η σχεδόν εκπλήρωση των περισσότερων προφητειών και η παρούσα κατάσταση του κόσμου δείχνουν ότι η έλευση του Χριστού επίκειται. Ο χρόνος αυτού του γεγονότος δεν έχει αποκαλυφθεί, και γι’αυτό μας δίνεται η παραίνεση να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή.
Διάβασε περισσότερα…

Θάνατος και ανάσταση:

Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ο Θεός, ο οποίος μόνος είναι αθάνατος, θα απονείμει την αιώνια ζωή στους λυτρωμένους Του.

Μέχρι εκείνη την ημέρα ο θάνατος θα είναι μια κατάσταση χωρίς συνείδηση για όλους τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή μας, εμφανισθεί, οι αναστηθέντες δίκαιοι και οι ζώντες δίκαιοι – ένδοξοι πια – θα αρπαχθούν στον ουρανό να συναντήσουν τον Κύριό τους.

Η δεύτερη ανάσταση, η ανάσταση των ασεβών, θα λάβει χώρα χίλια χρόνια αργότερα.
Διάβασε περισσότερα…

Η χιλιετηρίδα και το τέλος της αμαρτίας:

Η χιλιετηρίδα είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού με τους αγίους Του στον ουρανό, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ανάστασης. Στο διάστημα αυτό οι ασεβείς νεκροί θα κρίνονται. Η γη θα είναι τελείως κατεστραμμένη, χωρίς ζωντανές ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά κατοικημένη μόνο από το Σατανά και τους αγγέλους του. Στο κλείσιμο της χιλιετηρίδας ο Χριστός με τους αγίους Του και την Αγία Πόλη θα κατέλθει από τον ουρανό στη γη. Οι ασεβείς τότε θα αναστηθούν, και με το Σατανά και τους αγγέλους του θα περικυκλώσουν την Πόλη. Αλλά φωτιά από το Θεό θα τους κατακαύσει και θα καθαρίσει τη γη. Τότε το σύμπαν θα ελευθερωθεί από την αμαρτία και τους αμαρτωλούς για πάντα.
Διάβασε περισσότερα…

Η νέα γη:

Στη νέα γη, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, ο Θεός θα προμηθεύσει αιώνια κατοικία στους λυτρωμένους και ένα τέλειο περιβάλλον για αιώνια ζωή, αγάπη, χαρά και μάθηση στην παρουσία Του. Γιατί εδώ ο ίδιος ο Θεός θα κατοικήσει με το λαό Του, και η θλίψη και ο θάνατος θα εκλείψουν.

Η μεγάλη διαμάχη θα έχει τελειώσει και η αμαρτία δε θα υπάρχει πια. Όλα τα πράγματα, έμψυχα και άψυχα, θα διακηρύξουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.

Και Αυτός θα βασιλεύει για πάντα. Αμήν.
Διάβασε περισσότερα…