εικασίες, σχετικά με το χάραγμα του θηρίου

Υπάρχουν πολλές εικασίες, σχετικά με το χάραγμα του θηρίου, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που διδάσκει η Αγία Γραφή. Είναι σαφές όμως, ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοιά του.