Το θέμα του χαράγματος του θηρίου έχει εξάψει την περιέργεια του κόσμου. Υπάρχουν πολλές εικασίες, σχετικά με το χάραγμα, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που διδάσκει η Αγία Γραφή.

Είναι σαφές όμως, ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοιά του. Η πιο τρομακτική προειδοποίηση στην Αγία Γραφή αφορά το χάραγμα του Θηρίου: «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του, θα πιει κι αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι της οργής του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο. Και ο καπνός του βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του» (Αποκάλυψη 14:10,11).

Αν διαβάσεις μόνο αυτό το εδάφιο θα δυσκολευτείς να πιστέψεις πως ο Θεός είναι αγάπη.

Όμως, ο Θεός είναι αγάπη! Θα πρέπει να ξέρεις επίσης ότι το χάραγμα του θηρίου δεν είναι ένας μικροεπεξεργαστής ή ένας γραμμοκώδικας· είναι κάτι πιο σοβαρό και πιο ύπουλο από αυτά.

Είναι εντελώς απαραίτητο να καταλάβεις το νόημα αυτού του θέματος. Μια σύντομη εξήγηση, χωρίς να προηγηθεί εκτενής μελέτη του θέματος θα μπορούσε να προκαλέσει την απόρριψη μιας τόσο σημαντικής αλήθειας. Γι’ αυτό σε παρακαλώ αφιέρωσε λίγα λεπτά και διάβασε το κεφάλαιο 13 του Βιβλίου.

Με αυτό τον τρόπο θα έχεις τις απαραίτητες θεμελιώδεις πληροφορίες, ώστε να κατανοήσεις ποια πραγματικά είναι η έννοια του χαράγματος του θηρίου.

Διάβασε επήσης:

Ο πόλεμος στον Ουρανό

Ο Θεός θέλει να επικοικωνίσει μαζί σου!

Το μήνυμα του τρίτου αγγέλου