Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 ο απόστολος Ιωάννης είδε «ένα μεγάλο σημείο στον ουρανό», έναν δράκοντα με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, το οποίο συμβόλιζε «το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται διάβολος, και τον Σατανά» (Αποκάλυψη 12:9).

Ο δράκοντας προσπάθησε να θανατώσει το «αρσενικό παιδί» (τον Ιησού Χριστό), αλλά «το παιδί αρπάχτηκε προς τον Θεό» (ο Ιησούς αναστήθηκε και αναλήφθηκε), ο Σατανάς ρίχθηκε από τον ουρανό, και τότε καταδίωξε «τη γυναίκα» (τη Χριστιανική Εκκλησία).

Το θηρίο απο τη θάλασσα

Στην επόμενη σκηνή (κεφ. 13) ο απόστολος Ιωάννης «στάθηκε επάνω στην άμμο της θάλασσας» (εδ. 1). Η θάλασσα και η άμμος της συμβολίζουν το πλήθος των ανθρώπων· συνεπώς, το πλαίσιο έχει αλλάξει από το επουράνιο (δράκοντας, γυναίκα και αρσενικό παιδί) στο επίγειο. Ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα τρομερό θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο μοιάζει πολύ με τον δράκοντα, έχοντας επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.

Η κύρια διαφορά είναι ότι οι κορόνες που φοράει ο δράκοντας είναι επάνω στα κεφάλια του, κάτι που δείχνει ότι η δύναμή και εξουσία του βρίσκονται στην ικανότητα του να σκέφτεται και να σχεδιάζει, ενώ οι κορόνες που φορούσε το θηρίο από τη θάλασσα βρίσκονταν στα κέρατά του, γεγονός που δείχνει ότι η δύναμή του βρίσκονταν στην εκτελεστική του ικανότητα. Το θηρίο θα είναι το εκτελεστικό όργανο του δράκοντα.

Ο παραλληλισμός του Θηρίου από τη θάλασσα με τα τέσσερα ζώα του Δανιήλ 7

Μια παράλληλη μελέτη του Δανιήλ κεφαλαίου 7 θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρακτηρίστηκα του θηρίου. Ο Δανιήλ είδε ένα λιοντάρι, μια αρκούδα, μια λεοπάρδαλη και ένα τέρας με δέκα κέρατα. Αυτά τα ζώα συμβόλιζαν τις αυτοκρατορίες (Βαβυλώνα, Περσία, Ελλάδα και Ρώμη), οι οποίες καταδυνάστευαν τον εκλεκτό λαό του Θεού.

Το θηρίο από την θάλασσα της Αποκάλυψη 13 αποτελεί μια σύνθεση αυτών των τεσσάρων ζώων: Ήταν «όμοιο με πάρδαλη», είχε «πόδια σαν αρκούδα και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού» και είχε «δέκα κέρατα» σαν το τέρας (Αποκάλυψη 13:1,2). Αυτό δείχνει ότι το θηρίο από τη θάλασσα φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αρχαίων αυτοκρατοριών, οι οποίες ήταν εχθροί του λαού του Θεού (βλέπε κεφ. 13 του Βιβλίου για λεπτομερή ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών).

Το μικρό κέρας

Μια προσεκτική σύγκριση του θηρίου από τη θάλασσα της Αποκάλυψη 13 με το «μικρό κέρας» του Δανιήλ 7 δείχνει ότι αποτελούν την ίδια οντότητα—πρόκειται για την παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα.

Το μικρό κέρας είχε «στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα… λόγια ενάντια στον Ύψιστο» (Δανιήλ 7:8,25). Παρομοίως, στο θηρίο από τη θάλασσα «δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα, και έλεγε λόγια βλασφημίας… ενάντια στον Θεό» (Αποκάλυψη 13:6). Αυτές οι περιγραφές ταιριάζουν με τον παπισμό του Μεσαίωνα, ο οποίος έχει να επιδείξει μια μεγάλη ιστορία βλάσφημων αξιώσεων, όπως π. χ. αυτή του πάπα Λέοντα Η’, ο οποίος  στην ποιμαντορική επιστολή του με τίτλο «Η Επανένωση του Χριστιανισμού» της 20ης Ιουνίου 1884, ισχυρίστηκε πως: «Εμείς (οι πάπες) κατέχουμε στη γη τη θέση του Θεού του Παντοδύναμου»[1].

Ακόμη το Μικρό Κέρας «έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε ενατίον τους… και κατέτρεχε τους αγίους του Υψίστου»(Δανιήλ 7:21,25). Παρομοίως, στο θηρίο από τη θάλασσα «δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους αγίους, και να τους νικήσει· και του δόθηκε εξουσία επάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος» (Αποκάλυψη 13:7). Πάλι ο παπισμός του Μεσαίωνα ταιριάζει με τους ορισμούς. Διεξήγαγε την Ιερά Εξέταση, τις Σταυροφορίες, τους διωγμούς και τις εκτελέσεις εναντίον των μεταρρυθμιστών και μια σειρά μοχθηρών πολέμων κατά των «αιρετικών», όπως ήταν οι Βαλδένσιοι, οι Χιούγκενοτς και οι Μεταρρυθμιστές της Βόρειας Ευρώπης.

Το Μικρό Κέρας θα ασκεί εξουσία «μέχρι καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό» (Δανιήλ 7:25). Στο θηρίο από τη θάλασσα επίσης «δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες» (Αποκάλυψη 13:5).

Οι 1260 μέρες

Στο κεφάλαιο 12 του Βιβλίου εξετάζεται η περίοδος των 1260 ημερών και συμπεραίνεται ότι οι 1260 ημέρες ή αλλιώς καιρός και καιροί και μισός καιρός ή αλλιώς οι 42 μήνες αναφέρονταν στην ίδια περίοδο, στα 1260 χρόνια της παπικής κυριαρχίας. Με τους στενούς παραλληλισμούς μεταξύ του Μικρού Κέρατος του Δανιήλ 7 και του θηρίου από τη θάλασσα δεν υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα του θηρίου της Αποκάλυψη 13, είναι η κύρια θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική δύναμη του Μεσαίωνα, η παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Η προφητεία αποκαλύπτει ότι το θηρίο από τη θάλασσα θα υποστεί μια «θανατηφόρα πληγή» σε ένα από τα κεφάλια του (Αποκάλυψη 13:3). Η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα η Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση επέφεραν σοβαρά πλήγματα στην Παπική Εκκλησία, περιορίζοντας την ικανότητά της να ασκεί πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Στα 1798 ο Πάπας συνελήφθη, και στα 1870 οι Παπικές Περιοχές προσαρτήθηκαν και ο πάπας βρέθηκε «φυλακισμένος στο Βατικανό».

Ωστόσο, η προφητεία συνεχίζεται, δείχνοντας ότι η θανατηφόρα πληγή θα θεραπευτεί. Στην Αποκάλυψη κεφ. 17, στο τέλος του κόσμου, βλέπουμε ότι το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα θα επιστρέψει, και δεν θα υπάρχει ούτε ίχνος της θανατηφόρας πληγής.

Η μεγάλη πόρνη

Επιπλέον τότε το θηρίο θα έχει μια πόρνη που θα κάθεται επάνω του, η οποία «μεθούσε από το αίμα των αγίων» (Αποκάλυψη 17:1-6). Τα δέκα κέρατα θα γίνουν «δέκα βασιλιάδες», οι οποίοι θα «δώσ(ουν) τη βασιλεία τους στο θηρίο (στον αντίχριστο)» (εδ.16,17). Το θηρίο του κεφαλαίου 17 θα είναι η Βαβυλώνα του έσχατου καιρού και θα είναι ο μεγάλος εχθρός του πιστού «υπολοίπου» του λαού του Θεού.

Για πολύ περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή σχετικά με το θηρίο με τα επτά κεφάλια διαβάστε τα κεφάλαια 13 και 17 του Βιβλίου.


[1] Τέτοιοι ισχυρισμοί επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του παπισμού ως «Ανθρώπου της Αμαρτίας» της Β΄ Θεσσαλονικείς 2:3,4 «που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός.»