Θηρίο από τη γη

θηρίο με “δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού”