θηρίο με “δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού” (Αποκάλυψη 13:11)

Το θηρίο από τη γη “ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του, και έκανε τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε” (Αποκάλυψη 13:12).