Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα θηρίο με επτά κεφάλια να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο συμβόλιζε την παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα.

Το θηρίο αυτό, βλασφήμησε τον Θεό και κατέτρεξε τους αγίους για 1260 χρόνια (διάβασε το άρθρο Το Θηρίο με τα Επτά Κεφάλια). Στο τέλος της περιόδου των 1260 χρόνων το θηρίο δέχθηκε μια θανατηφόρα πληγή: Η Γαλλική και η Ιταλική επανάσταση κατά τον 18ο και 19ο αιώνα περιόρισαν πολύ την ικανότητα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας να ασκεί στρατιωτική και πολιτική εξουσία, ενώ συγχρόνος απέσπασαν μεγάλες εκτάσεις από την σφαίρα επηροής της.

Ένα άλλο θηρίο

Έπειτα ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα άλλο θηρίο με «δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού» (Αποκάλυψη 13:11). Σε αντίθεση με το πρώτο θηρίο, που ανέβηκε από τη θάλασσα («λαοί και πλήθη, και έθνη και γλώσσες» Αποκάλυψη 17:15), αυτό το θηρίο ανέβηκε από τη γη.

Για να κατανοήσουμε την ταυτότητα του θηρίου από τη γη, θα πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε την έννοια του σύμβολου της «γης». Στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 12 ο δράκοντας (Σατανάς) κυνήγησε τη γυναίκα (την αληθινή Εκκλησία) για τα 1260 χρόνια της παπικής κυριαρχίας, όμως «η γη βοήθησε τη γυναίκα, καιη γη άνοιξε το στόμα της, και κατάπιε τον ποταμό, τον οποίο ο δράκοντας έριξε από το στόμα του» (Αποκάλυψη 12:6).

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, για πρώτη φορά στην ιστορία, υπήρξε μια απότομη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού («το φίδι έριξε από το στόμα του, πίσω από τη γυναίκα, νερό σαν ποταμό»). Όμως με την ανακάλυψη του Δυτικού Ημισφαιρίου (της ηπείρου της Αμερικής), ο λαός του Θεού μπόρεσε να βρει καταφύγιο («η γη κατάπιε τον ποταμό»).  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η γη συμβολίζει το αραιοκατηκοιμένο Δυτικό Ημισφαίριο. Διάβασε το τμήμα 12:15,16 Το Φίδι Ρίχνει Νερό σαν Ποτάμι του Βιβλίου για περισσότερες λεπτομέρειες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή.

Η γη του θηρίου

Το καινούριο αυτό θηρίο με τα δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνίου ανεβαίνει από την ήπειρο της Αμερικής. Αρχίζει την εξουσία του μετά από τα 1260 χρόνια της εξουσίας του θηρίου από τη θάλασσα (της παπικής εξουσίας) και αφού αυτό πρώτα λαβώθηκε με τη θανατηφόρα πληγή (στο τέλος του 19ου αι.). Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν τη χώρα που ταιριάζει σε αυτήν την περιγραφή.

Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο απόστολος Ιωάννης είδε ένα θηρίο με επτά κεφάλια να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο συμβόλιζε την παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα. Το εδάφιο αυτό, φανερώνει ότι οι δυο δυνάμεις υπάρχουν ταυτόχρονα και δεν υπάρχει διαδοχή της μίας από την άλλη.

Αν και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έπαθε μια «θανατηφόρα πληγή», η οποία περιόρισε την ικανότητα της να ασκεί στρατιωτική δύναμη, δεν έπαψε να υπάρχει. Στην πραγματικότητα ευημέρησε και αυξήθηκε καθώς εξαπλώθηκε στη Νότια Αμερική και στην Ασία.

Το 1928 η Ιταλία χορήγησε στην Ρωμαϊκή Εκκλησία την κυριαρχία της Πόλης του Βατικανού, και έτσι έγινε πάλι μια νομική και πολιτική οντότητα, με διπλωματικές σχέσεις με πολλές χώρες του κόσμου. Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αρχή της θεραπείας της θανατηφόρας πληγής.

Η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε

Οι Η.Π.Α., ως Προτεσταντική χώρα που έχει συνταγματικά απαγορεύσει την ένωση Εκκλησίας και κράτους, παραδοσιακά είναι εναντίον των πολιτικών φιλοδοξιών της Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης όμως δείχνει ότι αυτό θα αλλάξει, και πράγματι βλέπουμε αυτή την αλλαγή στις ημέρες μας.  Το θηρίο από τη γη θα «κάνει τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αύτη να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε» (Αποκάλυψη 13:12).

Οι Η.Π.Α. θα είναι ο κύριος σύμμαχος της αναζωογονημένης Καθολικής-Ευρωπαϊκής δύναμης, και το κύριο όργανο επιβολής των επιδιώξεών της. Αυτή η συμμαχία θα έχει ως αποτέλεσμα την Εικόνα του Θηρίου, το Χάραγμα του Θηρίου, τον Αριθμό του Θηρίου (666), και τελικά τη θανατική ποινή, και όλα τα παραπάνω θα συμβούν δήθεν στο όνομα του Χριστού.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή διάβασε το τμήμα 13:11,12 Το Θηρίο από τη Γη και τα τμήματα που ακολουθούν στο Βιβλίο.