το Μεγάλο Πλήθος

αποκριθεί στην πρόσκληση να φύγουν από την Βαβυλώνα