Το μεγάλο πλήθος

το Μεγάλο Πλήθος αποκριθεί στην πρόσκληση να φύγουν από την Βαβυλώνα