Το Μεγάλο Πλήθος αποτελεί τη μια από τις δυο ομάδες (η άλλη ομάδα είναι οι 144.000) οι οποίες μπορούν να απαντήσουν καταφατικά στην ερώτηση που τείθεται στο τέλος του κεφαλαίου 6 της Αποκάλυψης, «Ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής του (Θεού)· και ποιος μπορεί να σταθεί;» (Αποκάλυψη 6:17).

Δύο ομάδες

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με την σχέση που υπάρχει μεταξύ των 144.000 και του Μεγάλου Πλήθους.

Πρώτα απ’ όλα, και οι δυο ομάδες θα παρουσιαστούν  στο τέλος του κόσμου.

Οι 144.000 θα μεταδώσουν το μήνυμά τους κατά «την ώρα της κρίσης» (Αποκάλυψη 14:1-7), και το Μεγάλο Πλήθος «είναι εκείνοι που έρχονται από τη Μεγάλη Θλίψη» (Αποκάλυψη 7:14).

Σύμφωνα με τον Δανιήλ 12, η «Μεγάλη Θλίψης» λαμβάνει χώρα μόλις πριν από την ώρα κατά την οποία «ο λαός (του Θεού) θα διασωθεί” και «πολλούς απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν» (Δανιήλ 12:1,2).  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το Μεγάλο Πλήθος θα παρουσιαστεί μόλις πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Οι αντιθέσεις μεταξύ των δυο ομάδων

Όμως υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των δυο ομάδων.  Οι 144.000 είναι «σφραγισμένοι από κάθε (πνευματική) φυλή των γιων Ισραήλ» (Αποκάλυψη 7:4), αλλά το Μεγάλο Πλήθος είναι «από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες» (Αποκάλυψη 7:9).

Επιπλέον, στο κεφάλαιο 14 της Αποκάλυψης μαθαίνουμε ότι οι 144.000 «είναι παρθένοι». Αυτός ο συμβολισμός σημαίνει ότι δεν έχουν πράξει πνευματική μοιχεία, δηλαδή συμμετοχή σε ειδωλολατρική λατρεία (αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναμάρτητοι, αλλά ότι δεν έχουν λατρέψει άλλους θεούς).

Σε αντίθεση το Μεγάλο Πλήθος, αν και ο Θεός τους αποκαλεί «τον λαό Μου», βρίσκονταν μέσα στη Μεγάλη Πόρνη, την Βαβυλώνα – ο Θεός θα στείλει ένα μήνυμα σε αυτούς προσκαλώντας τους, «Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός Μου» (Αποκάλυψη 18:4).

Και οι δυο ομάδες ανήκουν στο Θεό

Στο τέλος του κόσμου θα υπάρχουν δυο ομάδες ανθρώπων που θα ανήκουν στο Θεό:  εκείνοι, οι οποίοι, εξαιτίας της άγνοιάς τους είχαν καταλήξει στη «Βαβυλώνα» (το ψεύτικο πολιτικο-θρησκευτικό σύστημα του έσχατου καιρού), και εκείνοι που ποτέ δεν βρέθηκαν στη Βαβυλώνα (οι 144.000), οι οποίοι θα μεταδίδουν το μήνυμα προς τον κόσμο να «βγείτε έξω απ’ αυτή».

Το μύνημα του αγγελιοφόρου που καλεί το πλήθος να βγει από τη Βαβυλώνα είναι το κεντρικό θέμα των κεφαλαίων 10 και 11 (η διακονία των Δυο Μαρτύρων) και του κεφαλαίου 14 (τα μηνύματα των Τριών Αγγέλων).

Οι δύο ομάδες θα ενωθούν

Όταν το Μεγάλο Πλήθος αποκριθεί στην πρόσκληση να φύγουν από την Βαβυλώνα, τότε θα ενωθούν με τους 144.000 και δεν θα υπάρχει πια καμία διάκριση μεταξύ των δυο ομάδων.

Παρόλο που θα βρίσκονται μέσα στην πιο τραυματική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας (τη Μεγάλη Θλίψη), θα έχουν τόσο στενή επαφή με τον Θεό που θα είναι σαν να ζουν ήδη στον ουρανό· δια πίστεως θα σταθούν “μπροστά στο θρόνο” στην «γυάλινη θάλασσα» (Αποκάλυψη 7:14,15, 15:2), καθώς οι «Επτά Τελευταίες Πληγές» κτυπούν τους ασεβής οι οποίοι προσπάθησαν να τους εξολοθρέψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία σχετικά με το Μεγάλο Πλήθος και τους 144.000 διάβασε τα κεφάλαια 71011 και 14 του Βιβλίου.