τι θα συμβεί κατά την Δευτέρα Παρουσία στους άπιστους

Προς έκπληξή μας, η Αποκάλυψη αναφέρεται περισσότερο στο τι θα συμβεί κατά την Δευτέρα Παρουσία στους άπιστους παρά με το τι θα συμβεί στους πιστούς.