Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι ένα από τα κυριότερα θέματα του βιβλίου της Αποκάλυψης. Προς έκπληξή μας, η Αποκάλυψη αναφέρεται περισσότερο στο τι θα συμβεί κατά την Δευτέρα Παρουσία στους άπιστους παρά με το τι θα συμβεί στους πιστούς.

Τα σημεία

Στο 6ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης υπάρχει μια περιγραφή των γεγονότων (σημείων) που θα συμβούν μόλις πριν από τον Ερχομό του Χριστού: «Ο ήλιος έγινε μαύρος, σαν τρίχινος σάκος, και το φεγγάρι έγινε σαν αίμα· και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως η συκιά ρίχνει τα ανώριμα σύκα της, όταν σείεται από έναν δυνατό άνεμο» (Αποκάλυψη 6:12).

Αυτά είναι τα ίδια σημεία που περιέγραψε ο Χριστός στον Ματθαίου 24:29: «Κι αμέσως, ύστερα από τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του, και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν».

Η Αποκάλυψη προσθέτει μια ακόμα λεπτομέρεια: Θα γίνει «ένας μεγάλος σεισμός… και κάθε βουνό και νησί κινήθηκαν από τους τόπους τους» (Αποκάλυψη 6:14). Ο ίδιος σεισμός περιγράφεται και στο κεφάλαιο 16· εκεί προστίθεται επιπλέον ότι «μεγάλο χαλάζι, μέχρι ένα τάλαντο (30 κιλά!), κατέβαινε από τον ουρανό επάνω στους ανθρώπους» (Αποκάλυψη 16:18-21).  Τελικά, «ο ουρανός (θα) αποχωριστεί σαν τυλιγμένο βιβλίο» (Αποκάλυψη 6:14).

Ο φόβος των απίστων

Οι άπιστοι θα καταληφθούν από φόβο, αλλά όχι λόγω των τρομακτικών σημείων: «Και οι βασιλιάδες της γης, και οι μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και κάθε δούλος, και κάθε ελεύθερος, έκρυψαν τον εαυτό τους στα σπήλαια και στις πέτρες των βουνών, και λένε προς τα βουνά και προς τις πέτρες: Πέστε επάνω μας, και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται επάνω στον θρόνο, και από την οργή του Αρνίου» (Αποκάλυψη 6:15,16).

Το 19ο κεφάλαιο, καθώς περιγράφει τη Δευτέρα Παρουσία, μας φανερώνει ποιά είναι η αιτία που θα προκληθεί τόσο μεγάλος φόβος στους απίστους. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Ιησούς απεικονίζεται ως ιππέας σε ένα λευκό άλογο.

Η σκηνή επικεντρώνεται ξανά στους άπιστους: «Να, ένα λευκό άλογο, και αυτός που καθόταν επάνω σ’ αυτό ονομαζόταν Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη… και από το στόμα του βγαίνει μια κοφτερή ρομφαία, για να χτυπάει μ’ αυτή τα έθνη… κι Αυτός πατάει τον ληνό του κρασιού του θυμού και της οργής του Θεού, του Παντοκράτορα» (Αποκάλυψη 19:11,15).

Η οργή του Αρνίου

Οι αποδέκτες της οργής Του είναι οι ίδιοι που φώναζαν στις πέτρες να τους κρύψουν στο κεφάλαιο 6—«οι βασιλιάδες της γης… οι χιλίαρχοι… οι ισχυροί… όλοι οι ελεύθεροι και οι δούλοι και μικροί και μεγάλοι» (εδ. 18). Εδώ όμως φανερώνεται ότι οι άπιστοι δεν είναι μόνο παθητικοί αποδεκτές της “αυθαίρετης» οργής του Θεού—αλλά έχουν συμμετάσχει στα σχέδια του «θηρίου»—«Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο μ’ αυτόν που είναι επάνω στο άλογο, και με το στράτευμά Του»(εδ. 19).

Το στράτευμά Του

«Το στράτευμά Του» συμπεριλαμβάνει τους αγγέλους, αλλά πρωτίστως αναφέρεται στο «στράτευμα» των πιστών που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το θηρίο.

Στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης διαβάζουμε ότι η Βαβυλώνα θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις («να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του» και θα απειλεί: «Όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να θανατωθούν» (Αποκάλυψη 13:15-17).

Στο κεφάλαιο 17 ο απόστολος Ιωάννης είδε την πόρνη της Βαβυλώνας «που μεθούσε από το αίμα των αγίων, και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού» (Αποκάλυψη 17:6). Επομένως η Δευτέρα Παρουσία είναι μια «επιχείρηση διάσωσης» των οπαδών του Ιησού, οι οποίοι κινδυνεύουν να αφανιστούν από τις δυνάμεις της Βαβυλώνας.

Η μοίρα των ασεβών κατά τη Δευτέρα Παρουσία

Η Αποκάλυψη χρησιμοποιεί δυο περιγραφές, για να απεικονίσει τη μοίρα των ασεβών κατά τη Δευτέρα Παρουσία: το δείπνο για τα πουλιά και το τρύγημα της αμπέλου.

Στο κεφάλαιο 19 ο απόστολος Ιωάννης είδε έναν άγγελο που «έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας προς όλα τα όρνεα που πετούν στο μέσον του ουρανού: Ελάτε, και συγκεντρώνεστε στο δείπνο του μεγάλου Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων, και σάρκες χιλιάρχων, και σάρκες ισχυρών, και σάρκες αλόγων, κι εκείνων που κάθονται επάνω σ’ αυτά, και σάρκες όλων των ελεύθερων και των δούλων, και μικρών και μεγάλων… και φονεύθηκαν με τη ρομφαία του καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα του· και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους» (Αποκάλυψη 19:17,18,21).

Στο 14ο κεφάλαιο η μοίρα των ασεβών κατά τη Δευτέρα Παρουσία απεικονίζεται ως ένας άγγελος με «ένα κοφτερό δρεπάνι» (Αποκάλυψη 14:17), στον οποίο δίνεται η διαταγή: «Στείλε το κοφτερό σου δρεπάνι, και τρύγησε τα τσαμπιά της αμπέλου της γης, επειδή ωρίμασαν τα σταφύλια της. Και ο άγγελος έβαλε το δρεπάνι του στη γη, και τρύγησε την άμπελο της γης, και έριξε αυτά που τρυγήθηκαν στον μεγάλο ληνό του θυμού του Θεού.  Και ο ληνός πατήθηκε έξω από την πόλη, και βγήκε αίμα από τον ληνό…» (Αποκάλυψη 14:18-20).

Η αμοιβή των πιστών

Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή της αμοιβής των πιστών κατά τη Δευτέρα Παρουσία αντλούμε πληροφορίες και από άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής όπως Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16,17 και Α΄ Κορινθίους 15:22,23,51-54. Η βασική εικόνα είναι η εξής: οι εν Χριστώ νεκροί θα αναστηθούν, και μαζί με τους πιστούς που ζουν τότε θα συναντηθούν με τον Κύριο στον αέρα.

Αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη 20:4: «Και είδα τις ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας του λόγου του Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του, και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο χέρι τους· κι ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1.000 χρόνια».

Από το εδάφιο Αποκάλυψη 1:5 μαθαίνουμε ότι όλοι όσοι ζουν τότε θα τον δουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συμμετείχαν στη δολοφονία Του (φαίνεται ότι  εκείνοι θα πάρουν μέρος σε μια ιδιαίτερη ανάσταση): «Να, έρχεται μαζί με τα σύννεφα, και θα τον δει κάθε μάτι, κι εκείνοι που τον λόγχισαν· και θα θρηνήσουν εξαιτίας της παρουσίας του όλες οι φυλές της γης».

Για περισσότερες πληροφορίες και εδάφια από την Αγία Γραφή σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού διάβασε στο Βιβλίο το τμήμα 19:11-13 Ο Χριστός στο Λευκό Άλογο και τα τμήματα που ακολουθούν.