Βαβυλώνα, εκθρός, Θεού

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης η Βαβυλώνα θα έχει δυο αρχηγούς: Το Θηρίο από την Άβυσσο (αντίχριστος), ο οποίος θα είναι ένας άνθρωπος κατειλημμένος πλήρως από τον Σατανά, και τον Ψευδοπροφήτη, ο οποίος θα είναι θαυματοποιός-αρχηγός της αποστάτιδας Αμερικανικής Εκκλησίας.