θεϊκή προστασία

Το θυμιατήρι – σύμβολο θεϊκής προστασίας