Τα τέσσερα ζώα παρουσιάζονται πρώτα να στέκονται «στο μέσον του θρόνου (του Θεού) και ολόγυρα από τον θρόνο» (Αποκάλυψη 4:6).

Τα ζώα αναφέρονται 21 φορές στην Αποκάλυψη και προφανώς έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Κάθε ζώο έχει μια διαφορετική όψη, «Το πρώτο ζώο ήταν όμοιο με λιοντάρι, το δεύτερο ζώο ήταν όμοιο με μοσχάρι, το τρίτο ζώο είχε πρόσωπο σαν άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιο με αετό που πετούσε» (Αποκάλυψη 4:7).

Τα τέσσερα ζώα σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής

Τα ίδια ζώα παρουσιάζονται επίσης στον Ιεζεκιήλ στα κεφάλαια 1-11, όπου βλέπουμε ότι κάθε ζώο έχει και τα τέσσερα πρόσωπα, σε αντίθεση με την Αποκάλυψη όπου κάθε ζώο εμφανίζει μόνο ένα από τα πρόσωπά του.

Κατά την Εβραϊκή παράδοση τα τέσσερα πρόσωπα των ζώων είναι τα ίδια που απεικονιζόταν στις σημαίες των τεσσάρων ηγετικών φυλών όταν οι φυλές του Ισραήλ στρατοπέδευαν γύρω από το αγιαστήριο στην έρημο (Αριθ. 2). Το λιοντάρι συσχετίζεται με την φυλή του Ιούδα, το μοσχάρι με τον Έφραϊμ, ο άνθρωπος με τον Ρουβήν και ο αετός με τον Δαν.

Μαθαίνουμε από το Ιεζεκιήλ 10:20 ότι τα ζώα είναι χερουβείμ (μια τάξη αγγέλων) και συνόδεψαν τον Θεό όταν ήρθε στη γη στον «κινητό θρόνο» Του, για να «διερευνήσει» τον λαό Ιούδα, ο οποίος είχε εκπέσει στην ειδωλολατρία και ήταν στα πρόθυρα της αιχμαλωσίας.

Η σχέση των τεσσάρων ζώων με τη «Διερευνητική Κρίση»

Κάθε αναφορά στα ζώα αυτά συσχετίζεται με κρίση. Οι 19 από τις 21 αναφορές που τα συναντούμε στην Αποκάλυψη, όπως επίσης και όλες οι αναφορές στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ έχουν σχέση με τη «Διερευνητική Κρίση». Η κρίση αυτή αποτελεί τη «διερεύνηση τον επουράνιων βιβλίων» που λαμβάνει χώρα πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού ώστε να καθοριστεί σε ποιους θα χορηγηθεί η αιώνια ζωή.

Η διερευνητική κρίση δεν γίνεται για χάρη του Θεού, αφού αυτός είναι παντογνώστης. Γίνεται για χάρη των αγγέλων που αντιπροσωπεύονταν από τα τέσσερα ζώα τα οποία ευθύνονται γι’ αυτή τη φάση της κρίσης.

Στο κεφάλαιο 6 της Αποκάλυψης κάθε ζώο παρουσιάζει ένα από τα τέσσερα άλογα των ιπποτών. Τα άλογα αυτά συμβολίζουν τις κατηγορίες ανθρώπων που κρίνονται στη διερευνητική κρίση.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φέρουν τα χαρακτηριστικά της φυλής του Ιούδα, άλλοι μοιάζουν με τη φυλή του Έφραϊμ, άλλοι με τη φυλή του Ρουβήν και άλλοι φέρουν τα χαρακτηριστικά της φυλής του Δανιήλ. Μπορούμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά των φυλών του Ισραήλ στο κεφάλαιο 49 της Γένεσης όπου ο Ιακώβ προφητεύει σχετικά με τους απογόνους των γιων του «στις έσχατες ημέρες» (Γένεση 49:1).

Εκτός από τον ρόλο τους στην κρίση, τα τέσσερα ζώα διευθύνουν τους αγγέλους και τους άλλους κατοίκους του ουρανού σε επαίνους και λατρεία.

Η εξήγηση αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από άλλες που έχεις διαβάσει· διάβασε το τμήμα 4:6-8 Τα Τέσσερα Ζώα στο Βιβλίο για περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή.