ο ουρανός είναι σιωπηλός

ο ουρανός είναι σιωπηλός