Τα κεφάλαια 4 εώς 7 της Αποκάλυψης παρουσιάζουν τις πρώτες έξι σφραγίδες. Η έβδομη σφραγίδα βρίσκεται στην Αποκάλυψη 8:1: «Και όταν άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα».

Η έβδομη σφραγίδα ακολουθείται από τις επτά σάλπιγγες, οι οποίες αποτελούν μια σειρά καταστροφικών γεγονότων που κτυπούν τους κάτοικους της γης.

Το έβδομο στοιχείο

Η Αποκάλυψη έχει αρκετές ακολουθείες των επτά: επτά εκκλησίες, σφραγίδες, σάλπιγγες, βροντές, και πληγές. Μια προσεκτική μελέτη αποκαλύπτει ότι το έβδομο στοιχείο κάθε ακολουθείας αποτελεί την εισαγωγή ή την περίληψη του επόμενου τμήματος.

Για παράδειγμα, η έβδομη από τις τελευταίες πληγές (Αποκάλυψη 16:17-21) περιέχει μια ανακοίνωση για την κρίσης της «μεγάλης Βαβυλώνας», και αποτελεί εισαγωγή για τα επόμενα τρία κεφάλαια τα οποία ασχολούνται λεπτομερώς με την ταυτότητα, την κρίση και την καταστροφή της Βαβυλώνας.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, η «σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα» αποτελεί μια εισαγωγή ή περίληψη των επτά σαλπίγγων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την «Μεγάλη Θλίψη».

Η έβδομη σφραγίδα – αρχή της Μεγάλης Θλίψης

Η Μεγάλη Θλίψη ονομάζεται επίσης «η ώρα του πειρασμού, που πρόκειται να έρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη» (Αποκάλυψη 3:10). Αυτό υπονοεί ότι οι επτά σάλπιγγες αποτελούν το πρώτο μισό της «Μεγάλης Θλίψης» (το δεύτερο μισό είναι οι επτά Τελευταίες Πληγές).

Η έβδομη σφραγίδα αναφέρεται στη «μισή ώρα» και ακολουθείται από τις επτά σάλπιγγες.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ουρανός είναι σιωπηλός – «Έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα». Φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο ο Θεός δεν επεμβαίνει.

Ο Θεός δεν επεμβαίνει;

Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι όταν ο Θεός ενεργεί δεν μένει σιωπηλός: «Ο Θεός μας θα έρθει, και δεν θα σιωπήσει· φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά απ’ αυτόν… Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω, και τη γη, για να κρίνει τον λαό του… και στον ασεβή ο Θεός είπε:… έπραξες τέτοια πράγματα, και σιώπησα·… Θα σε ελέγξω… Βάλτε, λοιπόν, τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω, και δεν θα υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει» (Ψαλ. 50:3,4,16,21,22). «Να, είναι γραμμένο μπροστά μου: Δεν θα σιωπήσω, αλλά θα ανταποδώσω, ναι, θα ανταποδώσω στους κόλπους τους, τις ανομίες σας, και μαζί τις ανομίες των πατέρων σας, λέει ο Κύριος» (Ησαΐας 65:6,7).

Στα παραπάνω εδάφια διαβάζουμε για ένα διάστημα σιωπής («έπραξες τέτοια πράγματα, και σιώπησα») στο οποίο ο Θεός δεν επεμβαίνει, αλλά παρέχει στους ασεβείς μια ευκαιρία να μετανοήσουν («Βάλτε τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω»).

Με άλλα λόγια, ο Θεός στέλνει μια ισχυρή προειδοποίηση και ένα κάλεσμα σε μετάνοια πριν στείλει τις πληγές Του στον κόσμο.  Αυτό το διάστημα σιωπής είναι αντίστοιχο με τη «μισή ώρα” και αποτελείτε από τις σάλπιγγες. Αυτές ακολουθούνται από το υπόλοιπο της «ώρας του πειρασμού», στην οποία «Δεν θα σιωπήσω, αλλά θα ανταποδώσω… τις ανομίες σας». Με άλλα λόγια, ο καιρός για μετάνοια θα έχει τελειώσει και ο Θεός θα στείλει τις τελευταίες επτά πληγές.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις δυο φάσεις της Ώρας του Πειρασμού (της Μεγάλης Θλίψης).

Αυτή η ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική από αυτές που έχεις ακούσει μέχρι τώρα, αλλά για περισσότερες λεπτομέρειες και αποδεικτικά χώρια από την Αγία Γραφή, διάβασε το τμήμα 8:1 Σιωπή στον Ουρανό από το Βιβλίο.