Στο 13ο  κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι «που κατοικούν στη γη» στο τέλος του κόσμου θα εξαπατηθούν και θα καταδυναστευτούν από «ένα θηρίο (που θα) ανεβαίνει από τη γη», το οποίο θα έχει «δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και (θα) μιλήσει σαν δράκοντας» (Αποκάλυψη 13:11).

Δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού

Τα κέρατα του θηρίου αυτού μοιάζουν με του Αρνίου (Χριστού), αλλά η συμπεριφορά του είναι σαν του δράκοντα (Σατανά). Θα κάνει «μεγάλα σημεία», ώστε ο κόσμος να νομίσει ότι ενεργεί με τη δύναμη του Θεού. Ακόμη θα χρησιμοποιείσει το χάραγμα του θηρίου, ώστε να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις και την θανατική ποινή, με σκοπό να αναγκάσει τον κόσμο να «προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου» που θα έχει εγείρει.

Η συμβολική περιγραφή αυτή δείχνει ότι οι αντιχριστιανικές δυνάμεις στο τέλος του κόσμου θα αναγκάσουν τους ανθρώπους του κόσμου να υποταχθούν στην πολιτική και θρησκευτική εξουσία τους. Η πλήρης έννοια αυτού του συμβολισμού εξηγείται στο κεφάλαιο 13 του Βιβλίου.

Η απάντηση του Θεού σε αυτή την άγρια επίθεση βρίσκεται στο 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Πρώτα, ο Θεός παρουσιάζει το Αρνίο (Ιησού) που έχει κιόλας νικήσει τον δράκοντα (Αποκάλυψη 12:7-10). Στη συνέχεια παρουσιάζει τους 144.000, οι οποίοι αποτελούν την ειδική ομάδα που έχει προετοιμάσει, για την μετάδωση του τελευταίου μηνύματός Του στον κόσμο.

Το μήνυμα των τριών αγγέλων

Μερικές φορές στην Αποκάλυψη οι άγγελοι συμβολίζουν ανθρώπους-αγγελιοφόρους, και φαίνεται πως αυτό συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ο πρώτος άγγελος έχει το «αιώνιο ευαγγέλιο, για να κηρύξει σ’ αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη, και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό» (Αποκάλυψη 14:6).

Το εδάφιο αυτό απεικονίζει τη παγκόσμια κήρυξη του ευαγγελίου, την οποία προείπε ο Ιησούς Χριστός—«Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και, τότε, θα έρθει το τέλος» (Ματθαίου 24:14).

Το «αιώνιο ευαγγέλιο» είναι τα καλά νέα ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πληρώσει το χρέος μας για τις αμαρτίες μας στο Σταυρό, έχει νικήσει τον θάνατο με την ανάστασή Του από τους νεκρούς, μεσιτεύει για μας στον ουρανό, και θα έρθει για δεύτερη φορά στη γη ώστε να τερματίσει την αμαρτία και να μας μεταφέρει στην αιώνια βασιλεία Του.

Το μήνυμα του πρώτου αγγέλου

Το πρώτο μήνυμα συνεχίζει: «Φοβηθείτε τον Θεό, και δώστε δόξα σ’ αυτόν, επειδή ήρθε η ώρα της κρίσης Του» (Αποκάλυψη 14:7). Οι προφητείες της Αγίας Γραφής διδάσκουν ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα λάβει χώρα μια «διερευνητική κρίση», στην οποία οι άγγελοι θα εξετάσουν τα στοιχεία που βρίσκονται «στα βιβλία», ώστε να καθοριστεί σε ποιους θα χορηγηθεί αιώνια ζωή (Δανιήλ 7).

Με το μήνυμα του πρώτου αγγέλου ο Θεός πληροφορεί όλον τον κόσμο ότι αυτή η κρίση έχει ήδη ξεκινήσει. Επίσης διατάζει τον κόσμο: «Προσκυνήστε Αυτόν, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών» (Αποκάλυψη 14:7).

Σήμερα τα περισσότερα σχολεία και επιστήμονες διδάσκουν ότι ο κόσμος εμφανίστηκε αυτοβούλως, και η ζωή εξελίχτηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων στις μορφές που υπάρχουν τώρα. Το μήνυμα του πρώτου αγγέλου μας υπενθυμίζει ότι ο Θεός έχει κυριαρχία, πρώτον επειδή μας δημιούργησε, δεύτερον, σύμφωνα με το αιώνιο ευαγγέλιο, επειδή μας λύτρωσε από την Τυραννία της αμαρτίας, και τελικά, επειδή είναι ο κριτής της αιώνιας κατάληξής μας.

Το μήνυμα του δεύτερου αγγέλου

«Και ένας άλλος άγγελος ακολούθησε, λέγοντας: «Επεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη· επειδή, από το κρασί του θυμού της πορνείας της πότισε όλα τα έθνη» (Αποκάλυψη 14:10). Η ιστορία μας φανερώνει ότι η Βαβυλώνα έχει καταδυναστεύσει για μεγάλο διάστημα τον λαό του Θεού. Το κεφάλαιο 17 της Αποκάλυψης μας δείχνει ότι η Βαβυλώνα, στην τελική μορφή της, διαδέχεται το θηρίο από τη θάλασσα, το οποίο συμβολίζει τον παπισμό του Μεσαίωνα.

Η Βαβυλώνα θα είναι η συμμαχία των δυνάμεων του έσχατου καιρού, που θα ενωθούν υπό την ηγεσία του αντίχριστου, ώστε να καταδυναστεύσουν και να καταστρέψουν τα παιδιά του Θεού, πιστεύοντας ότι ενεργεί στο όνομα του Χριστού. Ο Ιησούς είπε: «Έρχεται ώρα, κατά την οποία καθένας που θα σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό» (Ιων. 16:2).

Η έκπτωτη κατάσταση της Βαβυλώνας αναφέρεται στην ψεύτικη διδασκαλία και στη σατανική επιρροή της. Στο παράλληλο εδάφιο ο άγγελος δηλώνει: «Έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα» (Αποκάλυψη 18:2).

Μετά την περιγραφή της έκπτωτης κατάστασής της, ένας άγγελος προστάζει: «Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, και μην πάρετε από τις πληγές της» (Άποκ. 18:4). Το μήνυμα «έπεσε η Βαβυλώνα» έχει ως στόχο να προειδοποιήσει τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι βρίσκονται ανυποψίαστοι σε μια από τις εκκλησίες που χαρακτηρίζονται ως Βαβυλώνα, ότι πρέπει να αποχωρίσουν από αυτές και να ενωθούν με «εκείνους που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού» (Αποκάλυψη 14:12).

Το μήνυμα του τρίτου αγγέλου

«Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του, θα πιει κι αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι της οργής Του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο. Και ο καπνός του βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του» (Αποκάλυψη 14:9-11).

Αυτό το μήνυμα είναι μια άμεση απάντηση του Θεού στις προσπάθειες του Θηρίου να επιβάλει το χάραγμα, το όνομα και τον αριθμό του στους κάτοικους της γης.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να επιλέξουν το χάραγμα του θηρίου ή την οργή του Θεού. Δεν θα υπάρξει τρίτη επιλογή. Εκείνοι που θα δεχτούν τα μηνύματα των τριών αγγέλων (το ευαγγέλιο της σωτηρίας, την κυριαρχία του Θεού και την εντολή να αρνηθούν το χάραγμα και να φύγουν από τη Βαβυλώνα) θα σφραγιστούν στο μέτωπό τους και θα πάρουν τη θέση τους μαζί με τους 144.000 ως το «Μεγάλο Πλήθος», το οποίο θα είναι ασφαλές και σωσμένο.

Εκείνοι που θα λάβουν το χάραγμα του θηρίου θα συνδέσουν την τύχη τους με τη Βαβυλώνα και θα καταστραφούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα των τριών αγγέλων στο κεφάλαιο 14 του Βιβλίου.