κεφάλαια 4 και 5

Για την σωστή κατανόηση του πρώτου μισού της Αποκάλυψης πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε σωστά τα κεφάλαια 4 και 5. Πρόκειται όμως για ίσως τα πιο παρερμηνευμένα κεφάλαια του βιβλίου.