αιώνια ζωή στη βασιλεία του Θεού.

Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, έχουμε αναγεννηθεί και ζουμε με τον Θεό μέχρι το τέλος της ζωής μας, μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι θα περάσουμε την αιωνιότητα στη βασιλεία του Θεού.