Η απάντηση στην ερώτηση αυτή εξαρτάται από το ποιοι είμαστε «εμείς».

Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν θα ζήσει την αιωνιότητα πουθενά. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη· επειδή, πλατιά είναι η πύλη, και ευρύχωρος ο δρόμος που φέρνει στην απώλεια» (Ματθαίου 7:13).

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, «απώλεια» δεν σημαίνει αιώνια ζωή στην κόλαση, αλλά το τέλος της ύπαρξης (διάβασε Τι Αναφέρει η Αποκάλυψη Σχετικά με την Κόλαση στο Βιβλίο).

Ωστόσο, πέρνωντα σαν δεδομένο ότι πιστεύουμε στον Χριστό, έχουμε αναγεννηθεί και συνεχίζουμε με τον Θεό μέχρι το τέλος της ζωής μας, μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι θα περάσουμε την αιωνιότητα στη βασιλεία του Θεού. Αν πεθάνουμε πριν από την Δευτέρα Παρουσία, θα «κοιμ(όμαστε) μέσα στη χώμα της γης» (Δανιήλ 12:2), μέχρι να ξυπνήσουμε από τη φωνή του Χριστού, για να αναστηθούμε (την πρώτη ανάσταση) και «θα αρπαχθ(ούμε) μαζί (με τους άλλους ζωντανούς πιστούς) σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα» (Α Θεσσαλονικείς 4:17).

Η κρίση των ανθρώπων και των αγγέλων

Τα πρώτα 1000 χρόνια (κατά την Χιλιετία) θα ζήσουμε στον ουρανό, όπου θα συμμετέχουμε στην κρίση των ανθρώπων και των αγγέλων (Α΄Κορινθίους 6:2,3). Μετά από τη Χιλιετία η Νέα Ιερουσαλήμ θα κατεβεί στη γη, η οποία θα έχει ανανεωθεί πλήρως.

Εκεί θα περάσουμε μια πραγματική ζωή, με τις μεγαλύτερες δυνατές φυσικές, νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές απολαύσεις. Θα έχουμε επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό Πατέρα, με τον Ιησού Χριστό, με τους αγγέλους και με αμέτρητα εκατομμύρια άλλους που έχουν σωθεί. Το σενάριο που παρουσιάζεται συχνά, με τους σωσμένους να αιωρούνται στα σύννεφα, παίζοντας άρπες δεν ταιριάζει με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής.

Η Ουράνια πόλη

Τα κεφάλαια 21 και 22 της Αποκάλυψης περιγράφουν μια θαυμάσια και ωραία πόλη, η οποία βρίσκεται γύρω από τον θρόνο του Θεού, με δρόμους, πύλες και τοίχους κτισμένα από θεσπέσια υλικά, τα οποία ο Ιωάννης προσπάθησε να συγκρίνει με διαφανές χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες.

Όμως, καλύτερο ακόμη και από την πολυτελή πόλη θα είναι το γεγονός ότι ο Θεός ο Ίδιος «θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια (μας), και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος, ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν» (Αποκάλυψη 21:4).

Υπάρχουν αρκετές άλλες περικοπές στην Αγία Γραφή, οι οποίες μας βεβαιώνουν ότι η αιώνια ζωή δεν θα είναι μόνο παρατεταμένες διακοπές ή ένα ατελίωτο συμπόσιο. Θα υπάρχουν πραγματικές ασχολίες που θα μας φέρνουν ικανοποίηση και ευτυχία, τις οποίες δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε.

Ίσως η καλύτερη περιγραφή της αιωνιότητας βρίσκεται στη Α΄ Κορινθίους 2:9: «Eκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αιωνιότητα διάβασε τα κεφάλαια 21 και 22 του Βιβλίου.