Η ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ;

Η φράση “το κλείσιμο της θύρας της χάριτος” δεν παρουσιάζεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Η έκφραση αυτή προέρχεται από την Αγγλική λέξη “probation” που αναφέρεται στη δοκιμαστική περίοδο για την οποία, κάποιος που έχει παραβιάσει τον νόμο, μπορεί να αποφύγει την ποινή που έχει εκδοθεί εναντίον του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαπράξει άλλο έγκλημα.