Η φράση «το κλείσιμο της θύρας της χάριτος» δεν παρουσιάζεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής.

Η έκφραση αυτή προέρχεται από την Αγγλική λέξη «probation» που αναφέρεται στη δοκιμαστική περίοδο για την οποία, κάποιος που έχει παραβιάσει τον νόμο, μπορεί να αποφύγει την ποινή που έχει εκδοθεί εναντίον του, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαπράξει άλλο έγκλημα. Αυτή η έννοια δεν περιγράφει ακριβώς την υπομονή που δείχνει ο Θεός, αλλά έχει κάποια ομοιότητα.

Η εξιλέωση για την ανομία

Σύμφωνα με το εδάφιο Ρωμαίους 3:23 όλοι μας είμαστε ένοχοι: «Όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα του Θεού». Ο Θεός, όμως, δίνει σε κάθε άτομο και σε κάθε χώρα μια δοκιμαστική περίοδο, ώστε να εκπληρώσουμε κάποιες προϋποθέσεις που Αυτός έχει θέσει.

Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 9 του Δανιήλ δόθηκαν 490 χρόνια για το έθνος Ιούδα («εβδομήντα εβδομάδες»), «ώστε να συντελεστεί η παράβαση, και να τελειώσουν οι αμαρτίες, και να γίνει εξιλέωση για την ανομία, και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη, και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χριστεί ο Άγιος των αγίων» (Δανιήλ 9:24).

Η περίοδος αυτή εκτείνεται «από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού» (ε. 25).  Ο Ιούδας δεν εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις, και συνεπώς στο τέλος της δοκιμαστικής περίοδος («στο κλείσιμο της θύρας της χάριτος») ο Ιησούς ανήγγειλε: «Η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από σας, και θα δοθεί σε έθνος που κάνει τους καρπούς της» (Ματθαίου 21:43).

Η δοκιμαστική περίοδος

Η δοκιμαστική περίοδος κάθε ανθρώπου τερματίζει με τον θάνατό του· μέχρι τότε έχει την ευκαιρία να πιστεύσει, να μετανοήσει, να συγχωρηθεί μέσω του αίματος του Χριστού, και να του χορηγηθεί αιώνια ζωή.  Αν, όμως, δεν πιστεύσει και δεν μετανοήσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, τότε θα υποστεί αιώνιο θάνατο.  Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Ωστόσο, εκείνοι που θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία. Θα έχουν κιόλας κριθεί, επειδή, όταν ο «ο Σωτήρας σου έρχεται να, ο μισθός Του είναι μαζί Του» (Ησαΐας 62:11). Οι πιστοί «θα αρπαχτούν μαζί με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα» (Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17).

Οι ασεβείς, από την άλλη πλευρά, θα πεθάνουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία (Αποκάλυψη 19:21). Το ότι έχουν κριθεί πριν την Δευτέρα Παρουσία σημαίνει ότι μέχρι κάποια χρονική στιγμή πριν από αυτήν, η κρίση θα έχει ολοκληρωθεί για όλους. Η στιγμή της ολοκλήρωσης της κρίσης ονομάζεται «κλείσιμο της θύρας της χάριτος».

Την διδασκαλία αυτή την συναντάμε σε μερικές από τις παραβολές του Χριστού, πχ την παραβολή των δέκα παρθένων: πέντε από τις δέκα δεν ήταν έτοιμες για τον νυμφίο (Ιησού).  «Ήρθε ο νυμφίος και οι έτοιμες μπήκαν μαζί του μέσα στους γάμους, και η θύρα κλείστηκε. Και ύστερα, έρχονται και οι υπόλοιπες παρθένες, λέγοντας: «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας!» Κι εκείνος απαντώντας είπε: «Σας διαβεβαιώνω, δεν σας γνωρίζω»(Ματθαίου 25:10-12).

Μια σοβαρή προειδοποίηση

Το κλείσιμο της θύρας της χάριτος παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη με την εξής σοβαρή δήλωση: «Όποιος αδικεί, ας αδικήσει ακόμα, και όποιος είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί ακόμα˙ και ο δίκαιος, ας γίνει ακόμα πιο δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει ακόμα πιο άγιος. Και να, έρχομαι γρήγορα˙ και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του» (Αποκάλυψη 22:11,12).

Η μεσιτεία του Χριστού συμβολίζεται στην Αποκάλυψη από «τον ναό της σκηνής του μαρτυρίου μέσα στον ουρανό» (Αποκάλυψη 11:19, 15:5) ο οποίος είναι «ανοιχτός», παρέχοντας σε μας την δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Το κλείσιμο της θύρας της χάριτος περιγράφεται στην Αποκάλυψη 15:8: «Και ο ναός γέμισε με καπνό από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμή του. Και κανένας δεν μπορούσε να μπει στον ναό». Αυτό το γεγονός λαμβάνει χώρα μετά από τις επτά σάλπιγγες και πριν από τις επτά τελευταίες πληγές.

Τα γεγονότα πριν το κλείσιμο της θήρας της χάριτος

Τα παρακάτω γεγονότα θα συμβούν πριν από το κλείσιμο της θύρας της χάριτος: η διερευνητική κρίση, το σφράγισμα των 144.000, ο πόλεμος που περιγράφεται στις επτά σάλπιγγες, η διακονία των δυο μαρτύρων, η εμφάνιση του θηρίου από την άβυσσο, το χάραγμα και ο αριθμός του θηρίου, τα μηνύματα των τριών αγγέλων και η έξοδος του μεγάλου πλήθους από τη Βαβυλώνα.

Τα γεγονότα που θα συμβούν μετά από το κλείσιμο της θύρας της χάριτος συμπεριλαμβάνουν τις επτά τελευταίες πληγές, την καταστροφή της Βαβυλώνας, τη Μάχη του Αρμαγεδών, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, τη Χιλιετία, την κρίση μπροστά στον λευκό θρόνο και την εγκατάσταση της Νέας Ιερουσαλήμ στη γη.

Για περισσότερες πληροφορίες διάβασε το τμήμα 15:5-8 Το Κλείσιμο της Θύρας της Χάριτος στο Βιβλίο.