Ποιος είναι το θηρίο;

Υπάρχουν πολλές αμφιλεγόμενες και συγκρουόμενες απόψεις σχετικά με το θηρίο της Αποκάλυψης. Η δυσκολία στην εύρεση της σωστής ερμηνείας του, οφείλεται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τέσσερα “θηρία” στην Αποκάλυψη και το κείμενο δεν προσδιορίζει πάντοτε σε ποιο απ’ αυτά αναφέρεται.