Υπάρχουν πολλές αμφιλεγόμενες και συγκρουόμενες απόψεις σχετικά με το θηρίο της Αποκάλυψης.

Η δυσκολία στην εύρεση της σωστής ερμηνείας του, οφείλεται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τέσσερα «θηρία» στην Αποκάλυψη και το κείμενο δεν προσδιορίζει πάντοτε σε ποιο απ’ αυτά αναφέρεται.

Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 13 ο απόστολος Ιωάννης είδε «ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, το οποίο είχε επτά κεφάλια, και δέκα κέρατα» (Αποκάλυψη 13:1). Το θηρίο αυτό έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το «μικρό κέρατο» που συναντάμε στο Δανιήλ 7, και συμβολίζει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα.

Το θηρίο από τη γη

Το θηρίο αυτό υπέστη μια «θανατηφόρα πληγή», δηλαδή έχασε την ικανότητα να ασκεί απολυταρχική στρατιωτική και πολιτική εξουσία, κατά την διάρκεια των Ευρωπαϊκών επαναστάσεων του 18ου και 19ου αιώνα (διάβασε το άρθρο Το Θηρίο με τα επτά κεφάλια).  Η θανατηφόρα πληγή, όμως, θα θεραπευτεί—θα ανακτήσει πάλι την εξουσία του.

Έπειτα ο απόστολος Ιωάννης είδε «ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας» (Αποκάλυψη 13:11). Αυτό το θηρίο εμφανίζεται αφού το πρώτο θηρίο πληγωθεί με τη θανατηφόρα πληγή, και ανεβαίνει από τη γη, η οποία συμβολίζει το Δυτικό Ημισφαίριο (την Ήπειρο της Αμερικής) (διάβασε το άρθρο Το Θηρίο από τη Γη).

Τα χαρακτηριστικά αυτά ταυτίζουν το θηρίο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η δύναμη αυτή θα δημιουργήσει μια «Εικόνα του Θηρίου» (ένα τυραννικό πολιτικό-θρησκευτικό σύστημα) και θα αναγκάσει όλο τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτή, μέσω του Χαράγματος του Θηρίου.

Ο Ψευδοπροφήτης

Στο κεφάλαιο 16 διαβάζουμε ότι αυτό το θηρίο θα προσωποποιηθεί ως ένα άτομο που ονομάζεται «Ψευδοπροφήτης». Αυτός είναι μέλος της «Ανίερης Τριάδας» μαζί με τον «δράκοντα» και το «θηρίο από την Άβυσσο» (διάβασε το τμήμα 16:13 Η ανίερη Τριάδα στο Βιβλίο).

Ακόμη ο απόστολος Ιωάννης είδε «μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, και το οποίο είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα» (Αποκάλυψη 17:3). Το κόκκινο θηρίο συμβολίζει την πολιτική πλευρά της τελευταίας Βαβυλώνας, δηλαδή τη συμμαχία του κράτους και της θρησκευτικής εξουσίας κατά τον έσχατο καιρό.

Η συμαχία αυτή θα ενοποιήσει την Καθολική εκκλησία και την Προτεσταντική εκκλησία με την κοσμική πολιτική εξουσία, ως αντίδραση στις καταστροφές που θα λάβουν χώρα κατά τη Μεγάλη Θλίψη.

Ο ηγέτης αυτής της συμμαχίας ονομάζεται «θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο» (Αποκάλυψη 17:8, 11:7) ή, απλά, «το θηρίο»(Αποκάλυψη 16:13, 19:19). Αυτό το θηρίο είναι ο τελικός αντίχριστος που περιγράφεται στο 2ο κεφάλαιο της Β΄ Θεσ/κής: «Ο άνομος θα αποκαλυφθεί… με ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους» (Β΄ Θεσσαλονικείς 2:8,9).

Η προσωποποίηση του ίδιου του Σατανά

Αυτό το θηρίο θα είναι η προσωποποίηση του ίδιου του Σατανά, ο οποίος θα καταλάβει έναν άνθρωπο εξ ολοκλήρου και θα διευθύνει προσωπικά τη συμμαχία των δυνάμεων (τη Βαβυλώνα), στην προσπάθεια του να καταστρέψει τα παιδιά του Θεού.

Το θηρίο αυτό, θα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της πέμπτης σάλπιγγας, η οποία αποτελεί έναν καταστρεπτικό παγκόσμιο πόλεμο στο τέλος του κόσμου (διάβασε το άρθρο Οι Επτά Σάλπιγγες). Το θηρίο θα εκμεταλλευτεί το χάος του πολέμου, ώστε να εξαπολύσει επιθέσεις κατά των αγγελιοφόρων του Θεού, τους “δυο μάρτυρες» (διάβασε το τμήμα 11:7-10 Η Δολοφονία των Δυο Μαρτύρων στο Βιβλίο). Θα “συγκεντρώνει τους βασιλιάδες της γης» για τη Μάχη του Αρμαγεδδών, που είναι η τελευταία προσπάθεια του, να εξολοθρέψει τον λαό του Θεού (διάβασε το άρθρο Τι Είναι η Μάχη του Αρμαγεδών). Το θηρίο, όμως, μαζί με τον Ψευδοπροφήτη, θα ριχθούν στη λίμνη της φωτιάς κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Για πολύ περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή σχετικά με τα θηρία, και ιδιαίτερα το θηρίο που ανεβαίνει από τη άβυσσο, διάβασε τα τμήματα 11: Ο Σατανάς Μιμήται τον Χριστό 16:13 Η Ανίερη Τριάδα17:6-8 Το Θηρίο που Ήταν και δεν Είναι, αν και Είναι και 17:9-11 Τα Επτά Κεφάλια στο Βιβλίο.