Ο Ψευδοπροφήτης προσπαθεί να πλανήσει τις μάζες

Ο Ψευδοπροφήτης είναι ένα από τα τρία μέλη της “ανίερης τριάδας”, η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος του κόσμου. Είναι ένας σημαντικός ηγέτης κατά την τελική εκστρατεία του Σατανά ενάντια στον λαό του Θεού.